Kort fortalt

Lokalt samarbejdsprojekt har i Sønderborg skabt tryghed om boligejernes energirenoveringer, reduceret CO2-udledningen og skabt grøn vækst.

Projektet

Boliger og bygninger tegner sig for mere end 40% af vores energiforbrug.

ZERObolig-demonstrationsprojektet har vist, at det gennem en koordineret lokal indsats er muligt at skabe bæredygtig omstilling med langt større inddragelse og effekt end tidligere set.

Den uvildige energivejleder, Charlie, har i projektets 2½ årige løbetid besøgt og vejledt 1.104 boligejere i Sønderborg-området; 65% af disse har valgt at gå videre med at gennemføre hver op til 4 renoveringsinitiativer.

Boligejerne har i gennemsnit investeret 155.000 kr og samlet sparet 5,4 GWh energi og 1.845 ton CO2. Den relaterede håndværker-omsætning overstiger 100 mio kr.

Projektet inddrager lokale håndværkere, pengeinstitutter, ejendomsmæglere og kommunen, som alle bakker op om at skabe tryghed i boligejernes beslutningsproces.

Projektet bygger på lokal deltagelse, men kan anvendes i alle byer og samfund, som ønsker at skabe bæredygtig omstilling og vækst. ZERObolig-projektet har allerede inspireret flere danske og udenlandske byer til at komme i gang lokalt; men alle byer har de samme udfordringer og potentialer til at følge trop.

EU's ambition er i 2050 at have reduceret energiforbruget i boliger med 90%. Målet, "Nearly ZERO Energy Buildings", skal realiseres gennem omfattende energieffektivisering af boligerne og ved at omlægge energiforsyningen lokalt til grønne energikilder.

ZERObolig er et samarbejde mellem ProjectZero, SE og EUC Syd med økonomisk støtte fra bl.a. Fornyelsesfonden og Syddansk Vækstforum.