Kort fortalt

Vi arbejder for at sikre fødekæden fra kollaps. Vi arbejder for en stærkere og sundere natur for de vigtige bestøvende insekter & os alle

Projektet

Blomsterne & bierne
Vi kender alle historien om bierne & blomsterne, men for mange af os er vigtigheden af dens betydning forsvundet
Bierne og de andre gavnlige insekter er vigtige og meget nødvendige for bestøvningen og blomsterne er vigtige for disse insekter i form af føde via pollen & nektar
Uden insekterne sætter planterne ingen frugt og frø - uden bestøvningen vil næsten 90 % af verdens planter forsvinde
Uden insekterne og i særdeleshed bierne vil ca. 2/3 af vores fødevarer forsvinde fra jordens overflade Insekterne er stærkt truede af særligt mangel på føde, ensartet afgrødedyrkning, sprøjtning med giftige pesticider og mangel på et sundt insekthabitat med mulighed for sommer– og vinterbo

I Danmark har vi ca. 1/5 af de honningbier som vores natur har behov for, de vilde bier, sommerfuglene og andre gavnlige insekter er i samme situation som honningbierne og det vil vi gøre noget ved.

Ved at sætte fokus på de bestøvende insekter skaber vi mere summen i luften, mere liv og et stærkere økosystem
Bæredygtigheden og fødekæden er afhængig af insekterne
Vi er alle afhængige af insekterne
Og de har brug for vores opmærksomhed
Ikke i morgen, ikke i dag, men i går!

Hvad vores visioner er
Vi ønsker ikke at beskytte bier & insekter
Vi ønsker bare at skabe en verden, hvor insekterne ikke behøver beskyttelse
Vi ønsker, at skabe en sundere natur. Det vil vi blandt andet gøre ved at sætte insekthoteller op, øge bestanden af planter og insekter, særligt bier og humlebier. Vi ønsker en blomstrende & naturlig natur

Vi vil skabe en almennyttig Videns Bigård, hvorfra vores grønne projekter kan blive en realitet - et sted for alle og en arbejdsplads for freelancere, timeansatte og frivillige
En natur i balance og harmoni er sundere for os alle : For planter, dyr & mennesker
Her skal der bl.a. være undervisning, mulighed for forskning, info-aftener, kurser, tiltag særligt for børn & unge, grønne projekter, markedsdage, produktudvikling med overskud til organisations arbejde, en grøn have med masser af bi & sommerfugle venlige planter, træer og buske og mulighed for at mennesker og natur kan mødes i en synergi, hvor vi alle fokuserer på at forbedre og ikke forringe den natur vi har tilbage.

Vi har været i gang siden d. 6 juli 2013 og har på kort tid opnået positiv respons fra forskellige sider, både medier, tilkomne medlemmer i organisationen og samarbejdspartner i form af andre organsiationer og private virksomheder.

Vores mål er ikke at beskytte insekterne, vores mål er at skabe en verden, hvor insekterne ikke længere behøver vores beskyttelse!

Vi fokuserer på flora og fauna både lokalt og nationalt.