Kort fortalt

Yduns Have er et økologisk landbrug, der med Fællesskabsstøttet Landbrug (CSA) som model skaber tæt relation mellem forbruger og landmand.

Projektet

Gården har været drevet økologisk siden 1987 af Ingvar og Else, 2 økologiske pionere med en oprigtig opfindsomhed og forståelse for jorden og det liv som den indeholder. Nu forsøges det at forsætte gården i deres ånd med en stor del idealisme og kærlighed til jorden. Gården deles med forbrugerne, der kan komme på besøg i deres hyggelige hytter og dejlige gårdbutik.

Visionen med Yduns Have er at producere grøntsager som beriger lokalmiljøet og inspirerer til at spise lokalt og mere grønt. Der skal skabes fællesskab, relation samt forståelse mellem forbruger og landmand med gården i centrum. Dette sker bl.a. gennem Fællesskabsstøttet Landbrug (CSA), som er en lokal model for landbrug og bygger på en tæt relation mellem forbrugeren og landmanden. Her tegner forbrugerne et medlemskab for at være med i Yduns Haves Fællesskabsstøttede Landbrug, og bliver dermed bliver forsynet med økologiske grøntsager og støtter op om driften af Yduns Have.

Ambitionen er at inspirere næste generation af unge landmænd ved at vise, at det er muligt at have et rentabelt landbrug som i stedet for at producere kvantitet, fokuserer på relation og madglæde. De tror på, at vejen til et meningsfuldt liv som landmand kommer af at have fingrende i jorden, og ved det direkte møde med forbrugeren.

Afsætningen hos Yduns Have foregår særligt ved: Lokalt salg – gårdbutik og restauranter, skoler og børnehaver, Fællesskabstøttet landbrug – CSA, Samsø kassen – Aarstidernes Lokal kasse til Østjylland, Aarstiderne ”en gros” til deres andre kasser, restauranter uden for øen, Århus fødevarefællesskab, Levere til torvegartnere og hytte udlejning.

Yduns Have tilstræber frisættelse fra tidligere dogmer og vil afprøve nye ejerskabsformer der kan gøre dette muligt.