Kort fortalt

Vores permakulturprojekt bygger på filosofien om økologi, små kredsløb, bæredygtighed, selvforsyning der virker med og ikke mod naturen.

Projektet

Permakultur-ideologien handler om at lære af naturens permanente processer og at skabe og vedligeholde landbrugsmæssigt produktive økosystemer, der gør brug af og afspejler de naturlige økosystemers diversitet og stabilitet. For at tilgodese diversiteten har vi plantet over 400 forskellige krydder- og lægeurter, samt gamle og sjældne træer og grøntsager.

Det særlige ved permakulturlandbrug er at man bevidst benytter sig af forskellige naturligt forekommende ressourcer, energiformer og processer, f. eks. bruges vandoverfladen i vores mikroklima-zone til at reflektere sollyset til omkringliggende større sten, og den derved vundne varme afgives, når det bliver køligere og fremmer væksten og vitaliteten i de planter der gror i nærheden af stenene.
Man betragter så vidt muligt affald som en ressource, f. eks. jorddækkes med grøntaffald for at fremme væksten af afgrøderne og reducere uønskede planter. Samtidig dannes et godt miljø for mikroorganismer og regnorme, der omsætter det organiske materiale til god og næringsrig humus, som jorden og afgrøderne har brug for.
Mennesker, dyr og planter har alle gavn af denne transitionsproces, hvor man går fra et ressource-fortærende system til et biologisk sundt landbrug, der hviler i sig selv og i bedste fald forbedrer jorden og styrker miljøets sundhed.

På guidede ture i haven fortæller vi om energi- og fødevareforsyning og landskabsdesign og om hvordan man forvalter naturens ressourcer på en økologisk, økonomisk og socialt bæredygtig måde.

Vi tilbyder seminarer og workshops om permakultur-design og -etik, krydder- og lægeurter, naturkosmetik, dyrkning og forbedring af jorden, recycling, anlæg af mikroklima-zoner, terrassebede og ”forest gardens”, samt dyrkning, pleje, anvendelse og opformering af planter.

Indslag på TV2FYN om Vitsøhus, Økogård Vitsø og Vitsø Kunsskole