Kort fortalt

Lad plænen/haven blive vild til gavn for naturen.

Projektet

Sammen kan vi gøre mere. Derfor er ambitionen med Vild Med Vilje, at starte en bevægelse for alle os, der vil gøre en konkret og lokal forskel for en rig og vild natur i Danmark.

Vild Med Vilje er et værktøj, som alle kan bruge, til at forandre græsplæner – store som små – til spirende rum af rig og vild natur. Sådan kan vi få vildhed og natur der hvor mennesker bor, arbejder og leger. Vild Med Vilje skaber levesteder for planter og dyr, øger vores fælles kendskab til naturen, skaber sunde uderum og forbedrer driftsøkonomien.

Rent praktisk er Vild Med Vilje et opgør med den trimmede græsplæne, der består i at stoppe den hyppige græsslåning og i stedet høste græsarealer med le eller maskine 1 til 2 gange om året. Græsset som før var kort, krævende og ensartet året rundt, får nu lov at gro langt, svaje i vinden og skifte farve med årstiderne. Nye spændende planter kommer helt af sig selv og skaber en rig variation, i både plante- og dyreliv.

Gennem Vild Med Vilje gør du på enkel vis en positiv forskel for naturen, mens du får nye naturoplevelser, sparer penge på drift og inspirerer andre til at bruge et enkelt værktøj til at gøre en forskel for natur og mennesker.

LIVET VILDERE
Med Vild Med Vilje kan du bidrage til indsatsen for biodiversiteten ved at gøre naturen rigere og vildere helt lokalt.

LIVET LETTERE
Vild Med Vilje områder kræver en mindre plejeindsats, så du kan bruge mere tid på at nyde livet og spare penge på drift.

LIVET SMUKKERE
Vild natur er smuk natur, og med et Vild Med Vilje område kan du se naturens mangfoldighed udspille sig på nærmeste hold.

LIVET SUNDERE
Både udsigten til grønne miljøer og det at færdes i dem har påviste fordele for menneskers helbred og trivsel, fordi de mindsker stres og øger velvære.

Spørgsmål / svar

Torben Wamberg | søn, 05/01/2016 - 11:24

I villaomåder kan man lade mindre græsarealer gro vildt I forårsmånederne. Når blomster og græsser er i knæhøjde, kan man forlænge det kønne syn ved at pleje arealet en smule: ved hjælp af en hækkesaks klippes alt overflødig af i ca. 30 cm højde. Herefter vokser der nye lavere vækster frem med blomster. Det hele står smukt varieret til hen på efteråret.
Hilsen
Torben, Valby
PS. Hækkesaks er for de fleste nemmere at skaffe og at arbejde med end en le.