Kort fortalt

Alternativ til den trimmede græsplæne. Fordi naturen og dens iboende dynamikker kan så meget mere end at være til pynt.

Projektet

Biodiversitet i tilbagegang og forarmning af økosystemer

I en verden hvor den biologiske mangfoldighed er i tilbagegang, bl.a. pga. klimaforandringer men også fordi vi sjældent tillader at en rig natur trives der hvor vi bor og arbejder, er der i høj grad brug for at vi får udviklet spændende og innovative måder til at sikre en rig og mangfoldig bynatur, også i de urbane områder. Og netop fordi en høj biodiversitet over tid er udtryk for velfungerende økosystemer er der god grund til at blive meget mere opmærksom på hvordan vi som mennesker påvirker og får glæde af biodiversiteten og de tjenester som økosystemerne giver os.

Det kan meget vel vise sig at være en fordel for os at arbejde for et samspil med naturen og dens iboende dynamikker for på den måde at kunne høste nogle af de tjenester som den kan give os. Eksempelvis rent vand, ren luft, mulddannelse, nærringsstofcirkulation mv.

Et lille skridt for et menneske, et stort skridt for menneskeheden

Vild Med Vilje er et eksperiment i, hvordan en mindre intensiv pleje kan gøre vores bynatur mere sanselig, og give plads til flere forskellige planter og dyr i byen.

I princippet er det super enkelt. Det handler om at lade græsset gro langt og reducere plejen til to årlige høslæt. Men Vild Med Vilje er meget mere end et projekt om vilde plæner. Projektet er tænkt som første skridt i en omstilling til at etablere velfungerende økosystemer i byen. På længere sigt kan også kulstof, vand og genetisk materiale mv. bringes til at cirkulere i økosystemer, til gavn for alle os der bor her, og for en sprællevende bynatur.

Vild med Vilje er således et udtryk for, en afprøvning af en ny tilgang til bynaturen. En tilgang der afprøves 1:1 midt i den by vi bor, arbejder og lever i.

På den måde arbejder projektet både med de praktiske driftsmæssige aspekter på samme tid som det afprøver brugen af og forståelsen for en ny type bynatur og ikke mindst udfordrer æstetisk med at være mere vild, oplevelsesrig og sanselig.

Hvad består projektet i?

Vild Med Vilje udføres ved omlægning af driften på eksisterende plæner og større græsarealer. I perioden, hvor græsset får lov at gro vildt, afholdes en række events for at sætte fokus på de processer der foregår og for at indføre en ny type drift af området. Eventsene består i to årlige artsbestemmelser og to årlige høslæt + debatarrangementer omkring bynatur.
Projektet kommunikeres via opsætning af skilte på plænerne. Eventsene og områdernes udvikling kommunikeres desuden på en samlet blog, hvor artslister, historier og billeder fra de forskellige events og forskellige steder bliver lagt op.

Deltagere i Vild Med Vilje eventsene kan være interesserede borgere og beboere fra nærområdet, teambuilding for arbejdspladser eller skoleklasser.

Den enes affald, den andens skat.

Vild Med Vilje indskriver sig meningsfuldt i byens økosystemer ved at arbejde med nærrigsstofcirkulationen, i form af hø fra høslættene. Ved at sætte høet i hæs og derefter anvende høet/det overskuende nærringsstof til andre formål, giver det bedre plads til en mangfoldighed af planter, der ellers ikke kan vokse i den ofte alt for nærrigsrige bynatur. Høet serveres for får og heste eller andre dyr, gerne dyr der bor og lever nær det område høet bliver høstet fra. Det betyder at næringsstofferne kommer til at cirkulere, og indgår meningsfuldt i flere led end, hvis det ugentligt blev slået med en støjende og forurenede havetraktor for efterfølgende at blive liggende på plænen.

Hvem laver projektet?

Habitats har udviklet projektet i samarbejde med Biomedia, og har hidtil kørt på arealer i København her i blandt i Fælledparken, Købehavns Universitet Nørre Campus og på Tåsinge Plads.