Kort fortalt

Foreningen har til formål at sikre adgang for medlemmerne til andelseje af vedvarende energikilder på Københavns vestegn.

Projektet

Foreningen blev etableret den 27. marts 2013 med det formål at understøtte at borgere som ikke selv har mulighed for i egen bolig at etablere solceller, husstandsmølle, varmepumpe o.l. at kunne være med til at investere i et vedvarende energi-el-anlæg.
Foreningen har foreløbig fokuseret på solcelle-fællesanlæg placeret på tilgængelige tage o.l. hvor ejeren ikke selv er interesseret i at udnytte solenergi-potentialerne, men er også åben for andre fællesanlæg - eks. husstandsvindmøller.
Der er i sensommeren endnu ikke - som følge af foreningen - lagt energianlæg op, men foreningen arbejder fortrøstningsfuldt videre.