Kort fortalt

Dks fødevarer bliver verdens bedste, når danskere sender en krone til forskning i mindre klimabelastning, hver gang de køber ind.

Projektet

Verdens rigeste landmænd er en øvelse i at tænke stort. Det kan lyde voldsomt, men jeg mener faktisk ikke, der er tænkt større siden Højskolebevægelsen. Titlen på projektet kunne antyde, at det er et pengemæssigt berigelsesprojekt for landmænd, men det er langt mere end det.

Tanken er, at danskere på madindkøb skal kunne vælge at give et bidrag til forskning i fødevarer, der kan give:

Bedre mad
Bedre klima
Bedre dyrevelfærd
Højere eksport
Flere arbejdspladser
Mere liv på landet
Bedre arbejdsvilkår

Hvis danskerne giver det samme til forskning i bedre fødevarer, som de betaler for plastposer i supermarkedet vil projektet kunne indsamle mellem en halv og en hel milliard årligt.

Projektet vil skulle udarbejde en fundatsbestemmelse, der definerer, hvilken type forskningsprojekter der kan gives støtte til. På klimaområdet kunne det f.eks. være: Hvordan får vi bedre udnyttelse af husdyrgødningen. Hvordan sænkes udledningen af ammoniak fra husdyrproduktionen. Hvordan sænkes udledningen fra lavbundsjorde. Hvordan sænkes energiforbruget fra jord til bord. Hvordan mindsker vi afhængigheden af importeret soja. Hvordan udnytter vi restprodukterne fra produktionen bedre.

En vis procentdel af forskningspengene tænkes desuden anvendt til forskning i bæredygtig fødevareproduktion i verdens fattigste lande og vil dermed bidrage til, at fødevareproduktion her ikke blot giver mindre klimabelastning men samtidig giver færre sultproblemer og øget velstand.

Hvordan bliver det muligt:
I et samarbejde mellem ministerierne for miljø, forskning, fødevarer, erhverv og vækst, energi, landdistriker, sundhed og beskæftigelse samt organisationerne JA, DI Fødevarer, Landbrug & Fødevarer, NNF, 3F, Horesta, Ingeniørforeningen, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening, Friluftsraadet, og så mange andre organisationer som muligt, skabes den folkelig opbakning til og forståelse for formålet. Fødevarevirksomhederne bidrager desuden ved på emballage at reklamere for projektet og formidle den opnåede viden. Supermarkeder, slagtere, bagere, fiskehandlere, ostehandlere, vinhandlere og delikatesseforretninger bidrager med en løsning til frivillig indbetaling ved indkøb. Eksempelvis ved klistermærker, der kan trækkes i en rulle ved kassen.

Spørgsmål / svar