Kort fortalt

Kampagne i Blokland (boligområde i Alb. med 620 beboere) resulterede i at hver beboer i gennemsnit har sparet 5.500 liter vand i 2012

Projektet

Kampagnens indhold:
1. Beboere med særligt højt vandforbrug blev kontaktet af Boligselskabet med tilbud om ”vandgennemgang”.
2. Vandgennemgang af boliger med fokus på potentielle vandsparemuligheder (adfærd, tjek af wc og installationer).
3. Beboermøde med oplæg, stand og konkurrencer.
4. Månedlige aflæsninger af vandmålere for hele bebyggelsen.
5. Opslag i opgange og artikler til beboerbladet med gode spareråd, baggrundsinformation og løbende resultater.
6. Ringe på alle døre for at udlevere vandspare-perlatorer og badeur og få en personlig snak om nemme måder at spare vand på.
Kampagnen foregik i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen, boligselskabet, aktivitetsmedarbejderen (ansat hos Albertslund Boligsociale Center), Bloklands grønne udvalg og Agenda Center Albertslund. At så mange har været inde over kampagnen og at alle beboere er blevet kontaktet personligt vil sikre en længerevarende effekt og formentlig et stadigt faldende vandforbrug.