Kort fortalt

VandCenter Syd vil være energi- og CO2 neutral i 2014. 80% af målet er nået, og der arbejdes hårdt for de sidste 20.

Projektet

Som en af Odenses store energiforbrugende virksomheder har det været et banebrydende mål at sætte sig.
VandCenter Syd har arbejdet målrettet med energibesparelser i en længere periode. I strategiplanen for 2010-2014 har ledelsen sat et konkret mål omkring CO2-neutralitet i 2014 for at give både ledelse og medarbejdere et klart og forpligtende mål for arbejdet. Det har betydet, at VandCenter Syd har måttet gentænke den måde forsyningsselskabet drives på.

Målet er at dække netto energiforbruget med vedvarende CO2-neutral energi. Neutraliteten skal bl.a. nås ved at gøre forsyningen netto energi-producerende, og status er, at VandCenter Syd nu er 80 % energi-selvforsynende.

Energioptimering, energireduktion og energiproduktion har været en tilgang, der har givet VandCenter Syd mulighed for at foretage yderligere investeringer i nye initiativer. Derved kan VandCenter Syd over tid gøre produktionen endnu mere effektiv, og dermed reducere forbrugernes omkostninger og reducere CO2-udledningen.

VandCenter Syd har fået miljøbevidsthed forankret i virksomhedens strategi. Det er blevet til en miljøbevidst måde at køre virksomheden på. VandCenter Syd vil i forlængelse af dette løbende arbejde for reduktion af energiforbruget og øge egen produktionen af vedvarende energi. Målet er at dække netto energiforbruget med vedvarende CO2-neutral energi. Som en del af dette arbejde har VandCenter Syd haft fokus på energiforbruget i alle anlæg og processer, og vil fremover løbende undersøge mulighederne for implementering af ny teknologi til at optimere energiforbruget.

Det indledende arbejde har drejet sig om at udvikle de metoder, som VandCenter Syd vil arbejde med i projektet og vælge de aktiviteter, der bidrager til at nå målet. Alle medarbejdere er blevet involveret for at sikre ejerskab og motivation. Resultatet er foreløbig bl.a. et katalog med omkring 130 ideer og forslag, der kan gennemføres i løbet af projektperioden ud fra en nærmere vurdering og prioritering.