Kort fortalt

Et visuelt læringscenter for urbant landbrug i Urbanplanen på Bondegården og Byggeren

Projektet

Historien om Urbanplanten
Der var engang en gul Bondegård, der lå fredeligt midt i boligområdet Urbanplanen på Amager. ..Bondegården var meget populær og hvert år besøgte over 80.000 mennesker stedet. De besøgende kom fra hele København for at se og passe dyrene. Der var både hestevogn, køer, grise, heste, høns og kaniner. Bondegården lå i en stor, grøn park med ’Byggeren’ lige ved siden af. Byggeren udgjorde et særligt ”drengeunivers”. Her kunne børnene få lov til selv at bygge legehuse, fægte med træsværd på ’Borgen’ eller lave mad over bål.

I 2011 traf Bondegården/Byggerens personale, kommunen, beboere og samarbejdspartnere fra boligområdet en beslutning om, at Bondegården/Byggeren skulle bidrage til at formidle visionen om en bæredygtig storby. Fordi de havde rammerne – de grønne områder, dyrene og de mange besøgende. De satte sig sammen og tænke over hvordan. Resultatet blev ’Projekt Urbanplanten’.

Projekt Urbanplanten
Visionen med ’Projekt Urbanplanten’ blev og er fortsat at skabe en ”grøn omstilling” på Bondegården/Byggeren, integreret i driften. Projektet skal inspirere beboere og borgere fra hele København til at spise og dyrke egne grøntsager – på altanen, i haven eller mellem boligblokkene. Helt konkret har projektet siden 2012 omdannet det fysiske miljø på Bondegården/Byggeren til et socialt, visuelt læringscenter for urbant landbrug. Der er bygget familie-højbede, børnebede og fælles-højbede af bæredygtigt materiale – sammen med familierne. Der er etableret et fælles drivhus, hvor der tilbydes undervisning for områdets beboere og besøgende. Der er plantet en stor spisehave med over 150 frugttræer og bærbuske, som stille vokser sig større og større. Planterne bestøves af bistader på taget, hvor et observationsstade gør det muligt at se bierne arbejde og producerer honning.
Der er anlagt små grønne tage – et af dem med små stjerner. Der er bygget et ”dufte-diarium” på et containertag, hvor du kan snuse til spændende dufteplanter. En stor stenovn med blomstertag til brug for områdets besøgende står ved siden af taghaven. Bagved finder man den lille skovhave og det levende hegn, som også er et insekthabitat – et bosted for områdets små og store insekter. Sidst er der komposteringskuglerne – Ecomposterne. Disse næres ved blade og grene, køkkenaffald og dyremøg fra Bondegårdens egne dyr. Disse delelementer spiller alle sammen i Urbanplantens urbane økosystem.

Og dette er forhåbentlig bare begyndelsen på eventyret! Visionen er at fortsætte den fysiske udvikling med flere bede og fælles spise-haver i parkområdet. At opbygge et socialt eksperimentarium - en platform for innovation og grøn udvikling for hele Amager, der skal bidrage til videreudviklingen af bæredygtige, boligsociale byområder.

Urbanplanten har mange sponsorere og samarbejdspartnere - en særlig tak går til personalet på Bondegården og Byggeren, som har været den primære drivkraft i projektet, og til Realdania, Amagervest Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager og Boligforeningen 3B. Københavns Madhus har undervist Bondegårdens og Byggerens personale samt afholdt madworkshops for beboerne. Kultur- og miljøkollektivet Makvärket har bygget stenovnen, taghaven og højbedene af bæredygtige genbrugsmaterialer. Open Air Neigborhood har bygget borde og bænke til taghaven.

Besøg Urbanplanten
Bondegården i hverdagene fra 9.30-17.00, weekend 9.30-16.00
Byggeren i hverdagene fra 9.30-17.00, lukket i weekenden
Adresse: Peder Lykkes Vej 71-73, 2300 København S
Det er gratis