Kort fortalt

Energirigtig renovering og bæredygtigt byggeri skal skabe mindst 100 arbejdspladser på Bornholm

Projektet

Der er både lokale arbejdspladser, kroner/øre til husejere, gode salgbare huse og masser af sparet CO2, når vi renoverer energirigtigt.

'Grønt Byggeri' på Bornholm skaber sammenhæng mellem job, uddannelse og innovation, skubber blidt til forbrugerne og bygge- og anlægsbranchen, fortæller historierne, skaber udvikling og mere Bornholm. Foruden fokus på uddannelse og efteruddannelse af både håndværkere, mestre, undervisere på Campus Bornholm og ansatte hos Regionskommunen indeholder projektet en lang række forskellige initiativer.

- Hver gang Østkraft og Bornholms Forsyning besøger bornholmske husstande opfordrer de til at overveje en energivejledning.
- 500 huse får en gratis og uvildig energivejledning


- Den grønne liste - samler alle mestre der er energivejledere og som har grønne håndværkere ansat. I dag har mere end 140 bornholmske håndværkere har taget den fire uger lange efteruddannelse som Grøn Håndværker - Danmarks grundigste efteruddannelse inden for energirenovering og grønt byggeri.


- Projektet er et samarbejde mellem Business Center Bornholm, Bygge- og anlægsklyngen, Bornholms Regionskommune, Campus Bornholm, Østkraft, Bornholms Forsyning, Energitjenesten Bornholm, VIA University College/Videncenter for bæredygtigt byggeri, Teknologisk Institut/Videncenter for energibesparelser i bygninger, Bornholms Akademi, Dansk Byggeri, Tekniq, 3F, LO og Jobcenter Bornholm.


- Projektet vil frem til 2014 samlet set resultere i en investering på 24 mio. kr. Projektet er finansieret partnerne samt af De Europæiske Strukturfonde og Fornyelsesfonden.


Spørgsmål / svar

Intet profilbillede
Anker Toklum | tor, 09/05/2013 - 15:38

Er recirkulering helt glemt på grønt byggeri????????????????????????????????.
På Bornholm er der årligt et overskud af rigtig mange boliger 400 pr år ) der for en dels vedkommende står tomme og forfalder. Masser af gode mursten og træ .
Genbrug de mange materialerne fra disse bygninger = recirkulering af gode materialer.
Lav uddanelse / BYG NED + effekt der giver mange job.

Anker Toklum