Kort fortalt

Model, konstruktion og fortsat udvikling af bæredygtigt hus med lokale materiale og arbejdskraft. Udvikling af et bæredygtig liv.

Projektet

Målet var/er at udvikle og skabe en bæredygtig bolig baseret på lokale materialer og arbejdskraft. Dette mål blev siden videreudviklet til at omfatte et bæredygtigt liv.
Jeg blev alvorligt syg og kunne ikke vende tilbage til job på AAU som underviser og forsker i miljø/klima. Frarøvet arbejdet ønskede jeg at bygge et halmhus, at vise teori omsat til praksis. Dette dannede en ny platform for kommunikation og demonstration af miljø/klima, stofkredsløb og natur. Huset blev opførte i et gammelt villakvarter i Skørping by. Over 30 par hænder har i fællesskab bygget halmhuset - en stor kollektiv skulptur!

Byggeprocessen omfatter:
1. Af de mange modeller i træ og ler udviklede der sig til en rund konstruktion med et selvbærende tag med ovenlys. Rund facon er det mest energiøkonomiske. Huset er placeret på grunden, så der sikres mest mulig passiv solvarme i huset. De store purkerbøgetræer fungerer som naturens egen markise om sommeren.
2. En del træerne på grunden blev fældet, afbarket og slæbt på plads af lokal skovarbejder med hest. Disse træer står som de bærende træstammer inde i huset. Grunden blev gravet af lokal entreprenør med stort kendskab til jordbundsforholdene. Halmen hentet 3 km. væk. Muslingskallerne, isolering under gulvet, er et affaldsprodukt fra muslingeindustrien i Limfjorden. Ler og sand og ubrændte sten er nordenfjords fra. Halmhusbyggere fra Friland satte huset op. Lokale faglærte og ufaglærte byggede huset. Enkelte kom nordenfjords fra. Byggeprocessen tog 2 år. Herved sikredes mindst mulig transport og den primære forarbejdning sker på stedet. Huset er således håndlavet.
3. En del vinduer er genbrug; men hele syd-facaden er vinduer fra loft til gulv, de er lavet til stedet. Energimæssigt blev huset tilsluttet det lokale fjernvarmenet. Fjernvarmen er basseret på biobrændsel og solfangere. Regnvandet ledes ned i en lille dam tilbage til grundvandet.
4. Huset har jeg beboet i 8 år. Det er bæredygtigt. CO2-fodaftrykket er væsentligt mindre end ved konventionelt byggeri. Det har koste ca. det halve af et tilsvarende hus på 130 m2. I selve byggeperioden blev huset finansieret i Merkur Andelskasse siden af kreditforening. Ingen vanskeligheder med forsikring af huset
Driftserfaringerne er i top. Varmeforbruget lavt og indeklimaet rigtigt godt.
Et bæredygtigt hus er en fortløbende proces. Således eksperimenteres der pt. med udvikling af "grønt tag" med et voksemedie af knust leca og sandmuld, hvorpå sedumspirer er strøget. De gror godt og spreder sig flot.
Det er afgørende, at stor set alt i huset kan komposteres. El,vand,varme,glas kan genbruges.

At udvikle et bæredygtigt liv blev meget konkret, da jeg på en gang mistede næsten alt det, der havde været grundlaget for mit liv. Der måtte skabes et nyt liv. De skabende processer blev vejen for mig. At bygge huset og bo i det er en skulpturel proces. Huset har været antaget på ferniseret udstilling. Husets stemning er en fredelig harmoni - smukt svævende forenes spærene i en stor selvbærende spiral, der lukker det bløde ovenlys ind. Udenfor på Halmhusets lervægge væver jeg billedtæpper, de beskytter samtidig mod vejr og vind. Og Purkerne, de store bøgetræer, der gror med flere stammer på grund af stævning for mere end 200 år siden, er blevet anerkendt som "Evighedstræer" af Danmark Naturfredningsforening. De bliver stående indtil de selv falder sammen til gavn for biodiversiteten. Halmhuset og omgivelserne blev den nye platform for miljø- og klimadebatten. Godt 1.500 mennesker har besøgt halmhuset til rundvisning, oplysning og diskussion.
Jeg lever sundt og økologisk. Dyrker haven. Har afskaffet bilen, cykler i stedet og bruger kollektiv trafik og har skåret væsentligt ned på flyrejser.
Udviklingen af et bæredygtigt hus udviklede også et bæredygtigt liv.