Kort fortalt

Udnyt de almene boligområders potentiale i form af fællesskabets rammer langt bedre end idag, og skab mere for mindre ved at gå sammen.

Projektet

I fremtidens bæredygtige samfund bliver vi i høj grad mere afhængige af hinanden. En tydeligere begrænsning af ressourcer og klimamæssige udfordringer betyder, at vi må gøre op med ’hver mands eje’ og 'køb og smid ud'. Ved i stedet at gå mere sammen om ting kan vi skabe win win situationer, der gavner både borgerne, miljøet og pengepungen. Projektet falder således i god tråd med den fremtidige trend ’collaborative comsumption’.
Projekt ’lej dig til muligheder’ er igangsat af Boligkontoret Danmark for at fremme brugen af fællesskaber blandt vores almene boligområder. Når du bor sammen i et fællesskab som et alment boligområde, skaber det rum for muligheder, som er ganske unikke og baseret på frivillige. Idag er det eksempelvis en helt naturlig selvfølge, at storskraldet bliver afhentet, at fælleshuset kan lejes til familiefesterne, og at du kan låne en boremaskine eller trailer af boligafdelingen. Men mulighederne er langt fra udnyttet fuldt ud – selvom rammerne er til stede. Vi vil gerne inspirere flere boligafdelinger til at indføre personlig velkomst til alle indflyttere, til at deles om haveredskaber og værktøj frem for at investere i det hver for sig, til at starte en byttecentral op frem for altid at smide det brugte ud, til at opsætte fælles hjertestarter og uddanne eksempelvis viceværterne i 1.hjælp, til at udnytte de mange grønne arealer til nyttehaver eller skolehaver, til at bruge fælleshuset mere og anderledes ved bl.a. at åbne op for offentligheden, til at indføre mere miljøvenlig affaldssortering, til at fokusere på mere tryghedsskabende og elbesparende belysning mm.
Mulighederne er mange, og en lang række boligafdelinger har allerede lagt sig i selen for at gøre noget på frivillig basis for fællesskabets gavn. Med projektet vil vi gerne sprede disse tiltag, så frivillige i vores mange boligområder kan få indsigt i, hvad andre gør og få inspiration til selv at begynde at deles mere om tingene og igangsætte aktiviteter, der fremmer trivselen i boligområdet ved at udnytte fællesskabets potentiale bedre.
Samtidig vil vi også gerne indbyde til nytænkning – hvordan kan vi udnytte de almene boligområders rammer bedre i fællesskabets tegn? Hvorfor ikke gå sammen om en fælles elcykel i boligafdelingen? Eller strukturere en nabohjælp, så det bliver synligt, hvem der kan og vil hjælpe med IT, og hvem der har behov for at få luftet hund eller hentet børn?
Projektet indeholder 18 specifikke muligheder for at udnytte fællesskabets rammer bedre. Nogle nye – andre velkendte. Mulighederne er udvalgt blandt ca. 50 idéforslag, som gennem et år er indsamlet blandt beboerne, bestyrelsesmedlemmer og viceværter samt administrativt personale.
Målgruppen er primært beboerne i de mange boligafdelinger, vi administrerer (ca. 28.000 almene lejeboliger på landsplan) samt bestyrelsesmedlemmer i disse afdelinger.
Hele projektet er centreret omkring hjemmesiden www.lejdigtilmuligheder.dk og www.facebook.com/lejdigtilmuligheder. Her kan alle læse mere om de udvalgte muligheder og få gode råd til, hvordan de kan føres ud i livet i boligområderne. Man kan også læse om, hvad andre boligområder med succes har gjort eller indsende sine egne tiltag, som vi formidler ud på siden og på facebook.