Kort fortalt

Uddannelse er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers evne til at løse miljø- og udviklingsproblemer

Projektet

Første gang uddannelse blev kædet direkte sammen med det internationale arbejde for en bæredygtig udvikling var i 1992. Det skete på FN’s konference for Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro. Her skrev man i konferencens slutdokument ”Agenda 21” i kapitel 36 disse ord: ”Uddannelse er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers evne til at løse miljø- og udviklingsproblemer.”

På Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg 2002 udvidede man visionerne for bæredygtig udvikling. Og man understregede endnu engang, at uddannelse spiller en væsentlig rolle for at opfylde visionerne. Der blev derfor fremsat forslag om at etablere et internationalt tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Forslaget blev vedtaget på FN’s generalforsamling i december 2002. Perioden 2005-2014 blev udråbt til at være United Nations Decade of Education for Sustainable Development (ESD10).

Vi venter stadig på officiel opbakning!
MEN vi venter stadig på at det officielle Danmark skal komme i gang!
Vi venter på regeringen og Folketinget, og landets skoleledere…
Det burde vi være meget længere med nu!
I 2014 slutter tiåret, og vi er knapt begyndt. Hvordan skal vi komme i mål med den bæredygtige omstilling når vi ikke gør det vi endda har sagt vi vil? For Danmark har tilsluttet sig tiåret!

Hvem har ansvaret?
UNESCO (the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) er udnævnt som koordinator af tiåret. Det vil sige til at være det organ, der skal stå i spidsen for arbejdet med at oplyse om og implementere tiåret.
I praksis betyder det, at UNESCO opfordrer til forskellige nationale tiltag. Det er således også UNESCO’s oplæg til en national ESD-portal, der ligge til grund for denne hjemmeside.

Bæredygtig udvikling er et kompliceret samspil mellem menneske, natur og samfund. Og det handler om miljømæssig, økonomisk og social retfærdighed. Derfor spiller flere forskellige ministerier i de enkelte FN-lande en væsentlig rolle for en vellykket proces. FN-landenes regeringer er ligeledes vigtige parter i forhold til at sætte rammerne for et effektivt samarbejde og aktiviteter for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Også nationale NGO’er og oplysningsorganisationer er vigtige parter i processen.

På lokalt niveau har eksempelvis skoler, forældreorganisationer, lærerorganisationer, voksenundervisning, kulturelle organisationer, ungdomsorganisationer og kommuner en stor del af opgaven med at omsætte idéerne med tiåret til praksis.

Visionen for UBU og tiåret
Visionen for tiåret er en verden, hvor alle har mulighed for at få udbytte af uddannelse og lære de værdier, adfærd og livsformer, der er nødvendige for en bæredygtig fremtid og en positiv social ændringsproces.

Tiåret har ifølge UNESCO følgende 5 målsætninger:
1. Give uddannelsens og læringens centrale rolle en styrket profil i de fælles bestræbelser for bæredygtig udvikling.
2. Lette etablering af forbindelser og netværk, udveksling og interaktion mellem interessenterne i forhold til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
3. Skabe rum og muligheder for at forbedre og fremme visionen for og overgangen til bæredygtig udvikling – gennem alle former for læring og oplysning.
4. Fremme øget kvalitet i undervisning og læring i forbindelse med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
5. Udvikle strategier der kan styrke kapaciteten for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Derfor skal vi i gang med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling!
Hurtigst muligt!
Verdenssamfundet konfronteres i dag med en række sociale og økologiske problemer. Disse problemer blev i høj grad skabt ved, at samfundene blev bygget uden hensyntagen til miljømæssig levedygtighed.
Problemerne udgør et afgørende ultimatum for menneskeheden: At lære hvordan vi udvikler samfundet samtidig med, at miljøet opretholdes. Dette har vi mulighed for at lære gennem Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.