Kort fortalt

7 kirker i Hornsherred sætter fokus på tro, økologi og bæredygtighed med gudstjenester i det fri, paneldebat, koncerter, borgerkor o.m.m.

Projektet

TRO - økologisk kirkefestival foregår i løbet af 3 dage i september. Til kirkefestivalen rejser vi en Halmkirke, hvor der bl.a. vil være gudstjeneste, koncerter, show, dukketeater, gospelworkshop, paneldebat om tro, økologi og det gode liv.Der vil være boder med salg af mad, is, drikkevarer, økologiske grøntsager fra Svanholm gods, varer fra Danmission og Folkekirkens Nødhjælp, og der vil være samtalesalon, hvor man kan få en snak om Bibelen med Bibelselskabet. Der vil være morgenandagt ud til Isefjorden og en cykeltur gennem det historiske istidslandskab.

Med TRO - økologisk kirkefestival ønsker de 7 kirker i Ferslev, Vellerup, Skibby, Kirke Hyllinge, Lyndby, Sæby og Gershøj fokus på klima, miljø og bæredygtighed. Det sker ved, at vi bringer kirken ud i det fri, så vi kommer ud og mærker, hvor fantastisk og overvældende naturen er, hvordan den stemmer sindet lyst, hvordan den er en ressource til sjælelig optankning. Vi gør det ved gennem musik, kunst og debat at sætte fokus på menneskers indvirkning på naturen, på vekselvirkningen mellem natur og mennesker. Vi gør det ved at pege på, hvad vi som mennesker kan gøre hver især for at skåne naturens ressourcer, ved at være med til at skabe en bevidsthed om ikke at lade gå til spilde og med opfordring til at overveje vores forbrug.
Kirkerne samarbejder med offentlige såvel som private foreninger, virksomheder og forretninger. Kirkerne har søgt og etableret dette samarbejde fordi, vi mener, at vi som kirke har fælles interesser med resten af samfundet i at fremme det gode i livet, at skabe rammer for et godt og meningsfuldt fællesskab, at være med til at værne om det, er der os betroet, så det også ligger der til vores børn og børnebørn og generationerne, der kommer efter dem.

Ved dette års festival, som finder sted fra den 6. til den 8. september samarbejder kirkerne bl.a. med Lejre - den økologiske kommune, hvor temaet for samarbejdet er vand. Der vil være smagsprøver på vand fra forskellige vandboringer i Lejre, der vil være oplysning om vand og vandforbrug, og man kan købe en drikkedunk, hvor logoet for henholdsvis Lejre - den økologiske kommune og TRO - økologisk kirkefestival er trykt på, og som man kan fylde op med frisk vand fra kommunens store drikkevandstank, som vil være på pladsen. Pengene fra salget af drikkedunke vil gå videre til Folkekirkens Nødhjælp til et vandprojekt i Myanmar.