Kort fortalt

Et digitalt arbejdsværktøj, som hjælper bygningsejere med at sikre en helhedsorienteret og bæredygtig bygningsrenovering.

Projektet

Totalværdimodellen er blevet til i et bredt offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI) mellem kommuner, rådgivere, boligorganisation og kreditforening, og er et af mange produkter udviklet i projektet Plan C – energirigtig renovering (læs mere om Plan C på www.plan-c.dk).

Når en bygherre skal investere i renovering af en bygning, bidrager Totalværdimodellen til at få et bæredygtigt resultat, hvor økonomien er tænkt bredt og langsigtet. Et ekstra ressourceforbrug til at anvende modellen i den indledende fase, vil med stor sandsynlighed blive sparet mange gange senere i projektet, via bedre driftsresultater og nedsat ressourceforbrug.

Totalværdimodellens struktur og værktøjer bidrager, i projektets indledende faser, til et veldokumenteret beslutningsgrundlag. Ledelse og politikere bliver klædt godt på til beslutningen om, hvordan bygningen skal renoveres eller eventuelt nedrives.

Et eksempel på brug af modellen: Ishøj Kommune stod overfor igangsætning af mindre vedligeholdelsesinitiativer af bl.a. toiletforhold og samspil mellem mellemtrin og udskoling på en af deres skoler. Som case i udviklingsprojektet om Totalværdimodellen fik kommunen inspiration til at tænke nyt og innovativt. Løsningen blev et projekt for bedre placering af lærere og ledelse centralt på skolen, en samlet udskoling i et fælles læringsmiljø, nyt energirigtigt ventilationsanlæg og bedre indeklima, opgradering af parkeringspladser og bedre udnyttelse af udearealer. En mere langsigtet og pædagogisk forbedret løsning. Modellen har også været afprøvet i Fredensborg, København og Vallensbæk.

Når en bygning skal renoveres, fokuserer bygherre og rådgiver ofte kun på projekterings- og byggefasen. Men eftersom udgifterne til drift af bygningen i dens levetid langt overstiger renoveringsudgifterne, er der store besparelser at hente ved at tænke driftsbesparelser ind i planlægningen af en renovering - det er det, totaløkonomi handler om.

De involverede partnere i projektet er: Kommunerne Albertslund, Fredensborg, Ishøj, København og Vallensbæk, Rådgiverne AI, COWI, Henning Larsen Architects og NCC, Boligorganisationen BO-VEST og BRFKredit.

For mere information om projektet kontakt enten:
Gate 21s projektleder Charlotte Schunck på 23 67 92 96
Partner i AI Tomas Snog på 20 26 15 73
Kommunikationskonsulent Signe Munch-Pedersen på 30 27 58 78.

Spørgsmål / svar