Kort fortalt

I Randers vil vi producere tog - fordi vi kan og fordi det er bæredygtigt på alle måder,at unge kan lære at producere tog, også i Danmark.

Projektet

Tog til tiden

Heldigvis er vi i Danmark ved at komme tilbage til en erkendelse af, at produktiv virksomhed er nødvendig for det danske samfund – Vi ved nu, at vi har brug for unge, der ikke bare kan fortælle andre, hvad de skal gøre med deres hænder. Det betyder nye muligheder for hele det danske samfund, det betyder, at vi skal tale sammen om, hvad vi skal producere og hvordan.
Vi kan sikre en høj produktivitet i det danske samfund ved at opretholde vores tradition for at tale sammen og sørge for, at vi producerer på den mest gennemtænkte måde.
I Randers har vi dannet en aktiv borgergruppe i AOF Randers, en slags task force for produktion i Danmark – tænk globalt og start lokalt !
Og vi kan starte med at reparere tog og udvikle og producere nye tog her i vores by.

Vi vil producere tog, fordi vi i Danmark skal satse på kollektiv trafik, og vel at mærke gennemtænkt kollektiv trafik, dertil behøver vi tog, fx IR4 togene, der faktisk er produceret i Randers.
Det er vigtigt at vi får videreført de stærke kompetencer i vores egen by, det skal ske i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og offentlige beslutningstagere, så vi kan være det danske modelprojekt og samarbejde både nationalt og i hele Europa om hvordan vi får succes med en produktiv omstilling i et demokratisk samfund – og derigennem skaber jobs for unge, også i andre europæiske lande.

Mvh Ann Thorsted, konsulent AOF Randers