Kort fortalt

CLEVER baner vejen for elbilen i Danmark med projekt Test-en-elbil, hvor 1.600 familier på skift i 3 måneder afprøver elbilen på egen krop

Projektet

Da projekt Test-en-elbil startede tilbage i december 2010 talte alle om elbilen, men der var ingen, som havde afprøvet elbilen i stort tal. Test-en-elbil får elbilen ud til danskerne, og danskerne bag rattet på elbilen. De mange hverdagserfaringer med elbilen og opladning, som projektet genererer, er med til at gøre Danmark klogere på elbilens placering og potentiale i vores samfund. Viden fra Test-en-elbil er netop med til at bidrage til en massiv omstilling af den danske transportsektor til bæredygtige mobilitetsløsninger, hvilket der er stort behov for, da transporten står for ca. 1/4 af CO2 udledningen. Test-en-elbil er Nordeuropas største projekt med elbiler. Det er sat i søen af og drives af elbiloperatøren CLEVER A/S med støtte fra Trafikstyrelsen og Energistyrelsen, senest Region Hovedstaden, og en række private virksomheder som sponsorer. Projektet samarbejder med landets førende på transport- og energiområdet, både universiteter, organisationer, offentlige sparringspartnere og udviklingsfolk – om at indsamle, bearbejde, analysere og rapportere om projektets mange resultater.

Forsøgsprojektet er dansk og landsdækkende, hvor knap 200 elbiler med tilhørende lademuligheder afprøves i hverdagen af borgere i 24 kommuner og otte virksomheder. Bilerne kører i hver af de enkelte kommuner og virksomheder i cirka to år. Foreløbigt har over 1.500 testfamilier i landet bidraget med mere end 4,4 millioner kørte kilometer i elbilen, som de haft i en periode på cirka tre måneder. Omkring 1.600 familier vil have deltaget i projektet, når det er afsluttes i maj 2014.

Projektet byder allerede på flere interessante og opløftende midtvejsresultater, som på sigt vil understøtte brugen af elbilen i det danske samfund i sammenhæng med omstillingen af det danske elsystem til flere vedvarende energikilder. Foreløbigt har projekt Test-en-elbil lært os, at:

- Elbilens begrænsede rækkevidde mere er en mental barriere mere end et reelt problem: 75 % af testpiloterne kører til dagligt i gennemsnit under 50 km i elbilerne, og har stadig masser af strøm på bilens batteri, når de sætter den til opladning igen. Det betyder, at elbilens begrænsede rækkevidde først og fremmest er en mental barriere mere end et reelt problem, idet elbilerne i praksis kunne køre meget længere. Resultaterne understøttes af en undersøgelse fra Trafikstyrelsen, der viser, at 80 % af danskerne i gennemsnit kører 60 km i deres bil om dagen. Elbilen kan altså allerede i dag dække en meget stor del af den private transport, og klare sig med opladning i hjemmet via en ladeboks.

- CO2-besparelsen ved at tage elbilen frem for en tilsvarende konventionel bil, er markant: Besparelsen er i dag på minimum 53 % pr. kørt km, og dermed mere end halveres CO2-udledningen ved at køre på strøm. Dette tal forbedres hele tiden i takt med, at der kommer flere vedvarende energikilder i vores elsystem.

- Der er store besparelser at hente på service og vedligeholdelse på elbiler i forhold til konventionelle biler: Der er færre bevægelige dele i en elbil, og service på elbilerne i projektet viser en besparelse på ca. 40 % eller 1.500-2.000 kr. årligt i forhold til service på en tilsvarende konventionel bil.

- Dynamiske elpriser er en vigtig brik i det fremtidige elsystem og omstillingen til SMART GRID: Hvor elbilen optimalt kan udnytte produktionen af strøm fra vedvarende energikilder på tidspunkter, hvor strømmen ellers ikke ville blive benyttet.

- Omkostningen pr. kørt kilometer i en elbil er 29 % lavere end i en tilsvarende traditionel bil: Det betyder, at det er meget billigere for danskerne, at køre på el frem for konventionelt brændstof.

- 67 % af testpiloterne overvejer at investere i en elbil efter at have deltaget i projektet: Det er 58 % flere end, hvis man spørger den danske befolkning generelt, om de overvejer at købe en elbil ved det næste bilkøb.

- 76 % af testpiloterne har angivet, at deres fordomme i meget høj grad eller i høj grad er blevet mindre: Test-en-elbil afliver fordomme - f.eks. er fordommen om, at elbilen er en sløv og kedelig bil blevet aflivet.

- 69 % af testpiloterne tænker i højere grad end før over energirigtig kørsel: Samtidig tager flere de grønne vaner med sig efter testperioden i forhold til f.eks. kørsel i egen bil – og bliver generelt mere bevidste om husholdningens energiforbrug.

- Test-en-elbil baner vejen for elbiler i kommunerne: Flere danske kommuner efter deres deltagelse i projekt Test-en-elbil har valgt at arbejde videre med elbilen, som et led i deres klimaplaner, og f.eks. investeret i elbiler i driften. Også en række privatpersoner har købt elbil efter, at de har gjort sig hverdagserfaringer fra projektperioden.

Se videoer om hvad de deltagende Test-en-elbil familier siger om elbilen på: https://www.clever.dk/test-en-elbil/resultater-fra-projektet/videoer/

Spørgsmål / svar

Henrik Lundby | tor, 08/29/2013 - 15:41

Kan man blive test familie igen ?
- vil da gerne prøve en anden model et stykke tid...

Er iøvrigt ved at skifte bil, og den begrænsede rækkevidde er faktisk ikke den største hemsko - men prisen for pokker !!! - prisen SKAL altså 50.000 længere ned før det bliver rigtig attraktivt !

Kasper Hjorth | tor, 08/29/2013 - 18:34

Fjern momsen, ligesom i Norge. Så er det problem løst. Ingen støj og ren luft. Kom nu i gang Danmark!

Intet profilbillede
Kenneth Jørgensen | fre, 08/30/2013 - 09:45

Hej Henrik, vi kan desværre ikke tilbyde, at man kan blive testfamilie flere gange, men tak for din interesse. Vi har mange ansøgere til projekt Test-en-elbil og vi søger, at komme så bredt ud til den danske befolkning som muligt med projektet, så vi også får udvalgt familier med forskellige kørselsmønstre og behov.

Winnie Beth Raundorf | fre, 08/30/2013 - 05:27

Jeg har prøvet uden held og blive testkører, jeg forstår ikke jeg intet hører fra Jer, der må vel også være en mulighed i Helsingør, hvor mange gange skal jeg søge ?

Intet profilbillede
Kenneth Jørgensen | fre, 08/30/2013 - 09:57

Hej Winnie, tak for din interesse. Vi får rigtig mange ansøgere til projekt Test-en-elbil, så vi kan ikke udvælge alle. Samlet er der modtaget over 25.000 ansøgninger, medregnet ansøgninger til andre kommuner end de deltagende i projektet. Der er i alt 24 deltagende kommuner, men Helsingør Kommune deltager ikke i projekter og det er et krav, at man skal være borger i den kommune, hvorfra man ansøger. Projektet er stadig aktivt i Region Hovedstaden, hvor kommunerne Fredensborg, Gribskov og Hillerød deltager.

Henrik Schmidt | søn, 09/01/2013 - 08:17

Jeg har været rigtig glad for at få lov at deltage i test en el bil
det blev til 14.305 km i en elbil