Kort fortalt

Tankefuld er en ny bæredygtig bydel i Svendborg - et ambitiøst boligprojekt med miljøvenligt byggeri, vedvarende energi og grønne tage.

Projektet

Tankefuld er et stort, bæredygtigt byudviklingsprojekt. Her skaber vi en bydel, hvor man har tænkt sig om, og hvor det gode liv kan leves i moderne boliger med nær kontakt til naturen. Selvom Tankefuld vil komme til at rumme et stort udbud af meget forskellige typer af boliger, vil de alle have miljøhensyn og bæredygtighed som et fællestræk.

Den overordnede vision for Tankefuld er at skabe en attraktiv landskabsby, som udvikles med respekt for og i sammenhæng med de store landskabelige kvaliteter i Svendborg bys vestlige udkant. Tankefuld er derfor en by, der bygger på landskabets præmisser og hvor naturen og de bymæssige funktioner flettes sammen og beriger hinanden i deres oplevelseskvaliteter og brugsværdier.

Bæredygtighed er morgendagens nøgleord – også når det drejer sig om byggeri. I Tankefuld vil der i særlig grad blive fokuseret på tre områder inden for bæredygtigt byggeri: Jordvarme, afledning af vand samt aktive/grønne tage. Sidstnævnte betyder, at alle tagene i Tankefuld har en miljømæssigt funktionel rolle. Det kunne f.eks. betyde, at taget benyttes som opholdssted/tagterasse samtidig med, at der monteres solceller eller det beplantes. Med andre ord kan haven sådan set flyttes op på taget, og på den måde skabe endnu mere plads på jorden.

Idéen med grønne tage er et moderne fænomen, som for alvor er ved at vinde frem. De grønne tage er funktionelle, idet de opsamler en stor del af regnvandet, og dermed aflaster kloaksystemer og spildevandsrender. Det er til stor nytte under skybrud og forhindrer oversvømmelser i regnfulde perioder. Vandopsamlingssystemet sikrer en god drænevne, så vandet hurtigt ledes væk. Bortset fra de små huse på under 10 kvadratmeter er målet, at alle tage i Tankefuld enten skal have grøn beplantning eller en anden miljøvenlig funktion.

Alle huse skal udformes med prioritering af lav CO2-belastning og miljøvenlige standarder indenfor byggeri. Selve materialevalget og byggeriets karakter skabes med henblik på bæredygtighed. Da der ikke er krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme eller naturgas, er der i Tankefuld mulighed for at udvikle individuelle løsninger baseret på vedvarende energikilder som varmepumper, jordvarme og solceller. Selve boligens byggematerialer skal være bæredygtige – Det betyder at materialer til facader, tage, vinduer og døre skal være naturlige og/eller genanvendelige.

De nye bebyggelser opføres i tætte strukturer med udnyttelse af flere etager. Det sker især for at skabe plads til natur, liv og aktivitet i bydelen. På den måde får områdets beboere rum til at leve ”det gode liv” med vægt på sundhed, bevægelse og ikke mindst gode nabofællesskaber, hvor rammerne om bydelens liv styrkes og udvikles.

Tankefulds transportmuligheder skal fokusere på hensyn til bløde trafikanter. Cykelstinettet bliver meget omfattende, hvilket giver cyklisten rig mulighed for at cykle til arbejde. I Tankefuld er det bilerne, som skal holde tilbage for cyklisterne. Bilernes fart i området begrænses desuden med hajtænder, hastighedsnedsættelser og chikaner. Ved ejendommene forberedes der til elbiler, med placering af lokale ladestationer i relevante områder. Det er også meningen, at der skal oprettes delebilsordninger med centralt beliggende opsamlingssteder i bydelen.

Som en del af Tankefuld, har Svendborg Kommune et meget interessant projekt i tankerne. Selvom planerne endnu kun er på papiret, håber man at kunne føre ideen om en cykel-letbane ud i virkeligheden. Ideen om cykelletbanen udspringer af en forlystelse på New Zealand ved navn Shweeb. Udfordringen ligger så i, at denne skal omdannes til et kollektivt transportmiddel. Ifølge planerne skal cykelletbanen strække sig fra Tankefuld Torv ind mod Svendborg by.

Cykelletbanen er hævet 4-5 meter over jorden. På nogle skinner kører så disse cykelkabiner, hvor man sidder behageligt, men samtidig kommer fremad uden de store anstrengelser. Det kan komme til at gå dobbelt så hurtigt som ved normal cykling – helt op til 40-60 km/t.

Cykelletbanen har også andre fordele – f.eks. er det jo en form for let træning, så det samtidig skaber glæde og sund livsstil. Cykelletbanen er desuden meget miljøvenlig, og eftersom den svæver højt over jorden, er der jo samtidig plads til en ekstra cykelsti på landjorden nedenunder, hvis det bliver aktuelt.

Tankefuld-bydelen udvikles over en periode på 25-30 år og vil, når den er fuldt udbygget, rumme 2500-3000 boliger samt arbejdspladser, offentlige institutioner og et væld af rekreative tilbud. Tankefuld bliver den daglige base for 5-7000 beboere og en unik destination for besøgende udefra.