Kort fortalt

Tøjbiblioteket er en online platform, hvor det er muligt at udleje og leje tøj imellem hinanden. Vi deler ressourcer og skåner miljøet.

Projektet

Tøjbiblioteket er bygget op omkring ideologien om at dele vores ressourcer i stedet for at investere i nyt. Hos Tøjbiblioteket er det muligt..
- ..at udleje tøj til andre. Det handler om det tøj som alligevel bare hænger i klædeskabet, men som vi ikke er klar til at skille os af med, for det af en eller anden grund har en følelsmæssigværdi eller måske regner vi med at kunne passe det igen på et tidspunkt. (Undersøgelser viser at 1/3 af det tøj der hænger i klædeskabet, ikke har været brugt det senest år!).
- ..at leje tøj af andre. Det handler om det tøj som du ved du kun vil få brugt få gange. Måske gallakjolen eller festkjolen til et særlig arrangement, hvor man gerne vil skille sig lidt ud, men også ved, at når først du har brugt den til det arrangement, så får du den ikke brugt igen.

Den online platform samler tøjet og skaber relationer imellem brugerne. Tøjbiblioteket udnytter nemlig ens nærområde. Man kan søge på tøj indenfor en geografisk afstand og derfor har man mulighed for at tage hen og prøve tøjet og møde udlejer inden man lejer.

Hos Tøjbiblioteket tager man altså ikke kun del i et fælles skab, men også et fællesskab.