Kort fortalt

Sonforce er et formidlingscenter for affald og genbrug, hvor børn på en spiselig måde arbejder med, hvordan vi udnytter naturens ressourcer

Projektet

I Sonforce inviterer vi til omtanke og nytænkning - uden løftede pegefingre!
Sonforce er Sønderborg Forsynings nystartede formidlingscenter, der på en spændende og engagerende måde fortæller Sønderborg kommunes børn og unge om affald, genbrug og bæredygtighed.
Vores gæster får en forståelse for og viden om nogle af de problematikker og muligheder affaldshåndtering byder på – og en oplevelse af, at de selv har indflydelse på, hvordan naturens ressourcer udnyttes. De får sat tanker i gang, der kan være med til at præge deres måde at handle på fremover.

Vi tilbyder en vifte af forskellige alderstilpassede forløb og tilstræber at matche punkter i skolernes lærerplaner for på den måde, at gøre det lettere for lærerne at bruge et besøg hos os i en konkret undervisningssammenhæng. Man kan blandt andet vælge mellem en affaldsskovtur blandt containerpladsens containere for de mindste, en kreativ genbrugsworkshop, affaldssorteringskonkurrencer og en formiddag i teknikkens tegn, hvor vi skiller elektronik ad og beregner de enkelte produkters CO2 belastning.

Vi vil også gerne bruges af forskellige foreninger og klubber. Ligesom vi tilstræber at lave forskellige arrangementer for voksne.

Det er gratis at besøge sonforce.