Kort fortalt

Samspillet mellem energiarter er hjørnestenen i den grønne omstilling, og det demonstreres i Kalundborg

Projektet

50 % af energien skal komme fra vindkraft i 2020. En omstilling, som det nuværende elnet og el-system ikke er gearet til. I Kalundborg udvikler og afprøver vi fremtidens intelligente elsystem, hvor elnet, forbrugere og producenter af vedvarende el spiller sammen.

Smart City Kalundborg skal bl.a. demonstrere i praksis, hvordan en by kan udnytte energien bedst muligt, når den samtidig skal håndtere en stigende mængde energi fra vedvarende energikilder så som vind- og solenergi.

Problemet med de vedvarende energikilder er som bekendt, at de afhænger af det danske vejr. Det betyder store udsving i produktionen, og derfor skal vores vaner og forbrugsmønstre være fleksible, så vi bliver bedre til at bruge energien, samtidig med at den produceres.

Det skal ske ved at få nogle ”intelligente systemer”, der styrer el, vand, varme, transport og bygninger til at tale sammen. Det hele kommer til at foregå på en åben platform, hvor en række virksomheder stiller deres teknologi og viden til rådighed.

Første skridt i projektet er, at partnerne i projektet udvikler og demonstrerer den intelligente platform, der effektivt kan integrere og fremme services indenfor energi, transport, bygninger og planlægning.

Projektet har i alt 11 partnere, SEAS-NVE, Kalundborg Kommune, Dansk Energi, Spirae, CleanCharge, Clever, Gaia Solar, Gridmanager, Danfoss, ABB og Schneider Electric. Flere af virksomhederne er globale, og det er med til at sikre, at Danmark kommer på verdenskortet. I forvejen er Danmark førende europæisk smart grid nation målt på demonstrationsprojekter, hvor Danmark har i alt 22 procent af demonstrationsprojekterne i Europa.

Smart City Kalundborg Projektet blev skudt i gang i november 2012 og forventes afsluttet i 2015.