Kort fortalt

Miljøvenligt slamafvandingsanlæg

Projektet

Ændring af slamafvandingsanlæg hos DuPont Nutrition Biosciences Aps.
Overskudsslam fra Dupont’s renseanlæg er siden 1987 blevet afvandet på en kammerfilterpresse. For at kunne afvande slammet på kammerfilterpressen anvendes flere sundhedsskadelige kemikalier. Endvidere er bygningen meget energitung på grund af den kraftige ventilation, der er nødvendig for at sikre arbejdsmiljøet.
Det afvandede slam fra kammerfilterpressen blev deponeret på kontrolleret losseplads, hvilket på sigt var uholdbart.
Slamafvandingsprojekt blev sat i gang for at se på mulige alternative løsninger til afløsning af kammerfilterpressen. Af flere muligheder valgte vi at se nærmere på en skruepresse. Forsøgskørsel med vores overskudsslam blev udført på en Huber skruepresse på et renseanlæg i Ry. Denne testkørsel viste på trods af ikke helt optimale forsøgsbetingelser, at skruepressen var anvendelig på vores overskudsslam.
Slamafvandingsprojektet blev nu målrettet på anvendelse af en skruepresse til afvanding af vores overskudsslam. Skruepressen kunne afvande slammet ved kun at anvende en polymér. Dette åbnede nye muligheder for anvendelsen af slammet.