Kort fortalt

Projektet har energi- og miljømæssig og pædagogisk effekt, vi vil skabe synergi i skolernes energi- og miljøtiltag og undervisningen.

Projektet

Projektet har en energi- og miljømæssig effekt, men også i høj grad en pædagogisk.
Vi ønsker at bidrage til at skabe synergi fra skolernes energiledelse og miljøtiltag til elevers undervisning og forældrenes viden og holdning til natur og energibevidsthed.
Energispareprojekter på skoler er ikke bare at spare på el, varme og vand, men også alsidige pædagogiske og organisationsudviklende projekter, der berører holdninger og vaner, samt organisationskulturen på skolen der langvarigt vil ændre skolens profil og give de fremtidige beslutningstagere et godt fundament at stå på.

Projektet er gennemført i 2009 som et samarbejde med Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, samt tre energiselskaber og tre skoler i Aalborg Kommune (Se http://www.skub.aau.dk/digitalAssets/12/12492_handbog_100410.pdf).
Projektet er efterfølgende i 2010 videreført med modelforsøg på 5 skoler i Aalborg Kommune, forsøget udmundede i forslag til ny budgetstruktur for skolerne, der blev kaldt ”Incitamentsmodellen”.
Incitamentsmodellen blev i 2011 indført på alle skoler i kommunen, således at skolerne nu får de økonomiske gevinster af deres energibesparelser.
Samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Aalborg Universitet har desuden udmøntet sig i:
- en håndbog som omfattende behandler projektet,
- en pixi udgave af håndbogen som er nem og hurtig at gå til,
- et inspirationsskema til energi- og miljøhandleplan for skolerne i Aalborg Kommune;
se nærmere på skoletjenestens hjemmeside http://www.aalborgkommune.dk/Andet1/Skoletjenesten/Sider/Energi.aspx