Kort fortalt

SKRALDESKOLEN; Børnenes viden-center omkring omtanke for miljøet gennem affalds-håndtering, minimering og genial genanvendelse.

Projektet

SKRALDESKOLEN er en overflod af værdifuldviden om affald og miljø! Det er et spændende og aktivt viden-center for børn, som her uddannes til AFFALDS-AGENTER FOR FREMTIDEN.

Der uddannes ca. 3000 AFFALDSAGENTER årligt, og pt. er 5800 seje Agenter ude på mission for fremtiden, hos forældre, bedsteforældre og andre der må lægge øre til børnene nyerhvervede og vigtige viden. Der spredes i dén grad ringe i vandet!!!

Visionen:
• Eleven skal kende alle væsentlige led i affaldshåndteringen
• Eleven skal kende besparelserne og mulighederne ved genbrug og genanvendelse
• Eleven skal aktivt kunne tage viden med hjem og inddrage familie/skole
• Eleven skal inspireres til at komme med bud på affaldets fremtid

Skraldeskolen er et GRATIS undervisningstilbud til folkeskolens 0.-6. klasser i Vesthimmerland, Jammerbugt, Rebild og Aalborg kommune. Det koster ikke skolen noget – hverken at benytte undervisningstilbuddet eller at komme til og fra Skraldeskolen i Oudrup v/ Løgstør.

Læseplanen give bl.a. eleven indsigt i:
- Hvad er affald, og hvor meget affald laver hver dansker?
- Hvad sker der med jorden, hvis ikke vi håndterer affaldet?
- Hvilke negative konsekvenser har affald for mennesker og dyr (Nedbrydning i naturen)?
- Hvorfor og hvordan skal jeg sortere mit affald?
- Affald smides væk - men 'Hvor er væk'?
- Hvad sker der med mit affald, hvordan kan mit affald kan bruges igen?
- Hvordan skaber jeg mindre affald?
- Hvordan kan jeg hjælpe min familie med at sortere affald
- Hvordan gør jeg en forskel, når jeg går ud fra Skraldeskolen