Kort fortalt

Spiselig park som glæder og gavner Rys borgere og inspirerer til flere spiselige private haver. - Et bud på fremtidens lokale fødevarer.

Projektet

I efteråret 2013 etablerer en arbejdsgruppe under Omstilling Ry en skovhave på 3000 m2 på et stykke af Skanderborg kommunes jord, som en integreret del af Ry Hallernes park for kultur, bevægelse og idræt.

Skovhaven i Ry er en spiselig park og dermed et anderledes bud på et rekreativt område. En lun plet, hvor man kan gå på opdagelse ad slyngede stier. Her vokser nøddetræer, frugttræer, bærbuske, spiselige svampe og bunddækkeplanter. Skovhaven er meget frodig og varieret. Her kan let vokse flere hundrede forskellige planter. Derfor er skovhaven med til at skabe liv og mangfoldighed. I den laveste del er en dam og et sted for ophold. Skovhaven skal være målet for turen med hunden eller ungerne, hvor man ved at smage sig frem samler inspiration til nye spiselige planter i egen have.

Skovhaver er i Danmark et relativt ukendt begreb, og det ønsker vi at lave om på, fordi skovhaver er et bæredygtigt bud på fremtidens lokale fødevareproduktion. Når haven er etableret har den en høj produktion set i forhold til input af energi, lagrer kulstof og opbygger dermed jordens frugtbarhed og er mere modstandsdygtig overfor sygdomme, skadedyr og tørke end de landbrugsmetoder, som er udbredte i Danmark.

Skovhaven tilplantes af lokale borgere, som herved får ejerskab for projektet. Når planterne er godt etableret vil vi arrangere rundvisninger og workshops for både børn og voksne om dyrkning og anvendelse af planterne. Forhåbentlig vil Skovhaven i Ry føre til mange flere spiselige træer, buske og flerårige planter rundt om i de mange villahaver og ad den vej føre til en øget lokal selvforsyning. Men projektet rækker også ud over lokalområdet, fordi det som et pionerprojekt samler erfaringer og kan give inspiration til glæde for landmænd, som vil anlægge en skovhave for at forsyne en gårdbutik eller lokale restauranter.