Kort fortalt

Vi uddanner skolebørn til at tage ansvar for et rent og bæredygtigt samfund, hvor gadeaffald begrænses og behandles som en ressource.

Projektet

Hvis skrald ikke skal flyde på gader og i parker, hvis vi alle skal forstå vores fælles ansvar, og hvis fremtidens affaldsproblemer skal løses på en bæredygtig måde, så læs med her.

Skolen ta’r Skraldet er en udkørende miljøskole i København, der uddanner skolebørn til at tage ansvar for et rent, sikkert og bæredygtigt samfund, hvor gadeaffald begrænses og behandles som en genanvendelig ressource.

Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i en affaldsindsamling, der foregår i elevernes lokalområde. Ved at gøre eleverne til skraldeeksperter, der skal forholde sig til lokale problemstillinger, fremmes elevernes engagement og ejerskabsfølelse. Eleverne begejstres, når de med grabbers i hånden finder cigaretskodder, dåser og pizzabakker: ”Jeg kunne jo gøre det her hver dag” udbryder flere af eleverne, og engagementet er ikke til at tage fejl af.

Målgruppe:
Skolen ta’r Skraldets hovedmålgruppe er børn og unge fra 0.-10. Klasse. Det skyldes, at de grundlæggende adfærdsnormer etableres tidligt i livet. Skolebørn bliver således landets unge ambassadører, der kan formidle visionen om det fælles ansvar for et rent, sikkert og bæredygtigt samfund til søskende, kammerater og forældre.

Unik undervisning:
Skolen ta’r Skraldets formidling er dialogbaseret med hands-on og mind-in. Gennem brug af innovative redskaber, historiefortælling og en hands-on tilgang til konkrete affaldsproblemer, skaber vi ejerskab og får eleverne til at tage medansvar for deres by, deres samfund og deres fremtid.

Skolen ta’r Skraldet finder løsninger på lokale affaldsproblemer i et samarbejde mellem skolen og lokalsamfundet, bl.a. Green Teams der består af renholdsarbejdere, park-og-natur-arbejdere og tekniske ejendomsledere.

Der udbydes tre forskellige undervisningsforløb:
• 0.-2. klasse ”Skraldebanden” – Her introduceres eleverne til de problemer, der er knyttet til henkastet affald, hvorfor affald skal i skraldespanden, og affaldets ”vej”. Undervisningen er sjov, lærerig og i børnehøjde.

• 3.-6. Klasse ”Affaldsambassadørerne” – Her arbejder eleverne med skraldeproblematikker ud fra et økonomisk, miljømæssigt og æstetisk, bæredygtigt perspektiv. Samtidigt lærer de, at vi kun kan komme problemerne til livs, hvis vi i fællesskab gør en indsats.

• 7.-10. klasse ”Affaldsudfordringen” – Her arbejder vi med skraldeproblematikker på et højere niveau, hvor der tages højde for sociale, kulturelle og økonomiske forholds betydning i henhold til bæredygtighed. Eleverne udvikler bl.a. innovative og kreative forslag til, hvordan fremtidens samfund bliver mere bæredygtigt.

Nærmere beskrivelser af de enkelte forløb og informationer om booking findes på www.groen.kk.dk

Et unikt samarbejde:
Skolen ta’r Skraldet drives i et samarbejde mellem Center for Renhold i Teknik– og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune og Miljøtjenesten. Miljøtjenesten er et samarbejde mellem Børne– og Ungdomsforvaltningen og Teknik– og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Derudover samarbejder vi med hele tiden med store som små aktører inden for bæredygtighed.