Kort fortalt

En trussel blev vendt til en platform for dialog og debat. NETVÆRK TIL OPLYSNING OM SKIFERGAS med rapport på 56 sider om skifergas.

Projektet

En uoverskuelig trussel vendes til en platform for folkelig oplysning og debat.

Da vi i Frederikssund Klimaforening hørte om store forventninger til udnyttelse af forekomster af skifergas i den danske undergrund, spidsede man ører: Hvad var nu det – og hvordan ville eksistensen af en sådan forekomst påvirke opbakningen til vedvarende energi?

Vi kunne hurtigt konstatere at der var stærkt delte meninger om emnet, men det stod klart, at eventuelle forekomster ikke bare var en stor og uproblematisk ressource, der uden videre kunne hentes op og sendes ud i det danske naturgasnet. Vi tog derefter kontakt til klimaaktive i fem tilstødende kommuner for i fællesskab at se på konsekvenserne af eventuel udvinding.

Efter planen skulle en eftersøgning starte i Vendsyssel og siden fortsætte i Nordsjælland. Den første prøveboring i Nordjylland vil skønsmæssigt koste 350 mill kr. Derfor forekom det nærliggende at forhøre sig hos de lokale politikere og forvaltninger, om hvilke forestillinger de havde gjort sig. Men her blev vi særdeles overraskede. INGEN af de politikere vi kontaktede i de seks kommuner, havde af egen tilskyndelse søgt informationer om dette megaprojekt.
Dette til trods for et stort multinationalt olie- og gasselskab åbent opererede med investeringer i milliardklassen indenfor en periode af 5-6 år. Hvis man altså fandt den eftertragtede ressource.

Der var bred enighed om, at sagen var vigtig, og vi var nødt til at klø på. En gasproduktion vil betyde en fundamental ændret energisituation. Det blev besluttet at lægge ud med et debatmøde på et centralt placeret sted i regionen. Det blev ligeledes besluttet, at satse økonomiske midler på de lokale annonceblade, for at komme bredest muligt ud. Med stor ihærdighed lykkedes det at stampet et budget op. Heraf øremærkede vi 25.000 kr til annoncering.

Der var heldigvis imødekommende lokalredaktører i regionen. Men de seks lokalaviser fik også mange telefonopkald og blev kontinuerligt fodret med pressemeddelelser, illustrationer, fotos og en lind strøm af læserbreve. Det gav noget redaktionel omtale – men på samme niveau, som hvis en lokal cyklist havde taget turen til Lofoten. Javist, det er ganske vist: mærkelige mennesker foretager sig mærkelige ting.
Vi kontaktede også de landsdækkende aviser, men her var interessen for sagen gået i nul, fordi konfrontationerne i Vendsyssel var stilnet af. En venlig journalist forklarede, at historien var ”en død sild”. Ingen sex eller blå blink – ingen dækning.

Det er tankevækkende, at selvom Vendsyssel i ugevis havde bragt temaet på alle landets forsider og i samtlige elektroniske medier, så reagerer pressen end ikke på, at deres nyhedsstrøm kun formår at sætter nogenlunde samme aftryk som sommerens morgendug. Det burde have provokeret en visionær og ærekær redaktør – men det bekymrede ingen som helst!

”Et bærerdygtigt samfund” lyder godt, men bliver nemt til skåltaler. I virkeligheden giver de indflydelsesrige personer en stor omstilling, samme odds, som hvis Frederikssund Fodboldklub slår Barcelona ud af Champignons League. Gruppen kunne næppe forvente, at hverken de lokale politikere eller medier af egen drift ville engagere sig og gå forrest i en folkelig debat om skifergas.
Forandringens dynamik har for resten altid gået nedefra og op!

Vores debatmøde i Hillerød blev en stor succes og gruppen modtog anerkendende nik fra flere politikere og pressefolk - som efterfølgende hørte om det. Der have tilmeldt sig yderligere ca. 50 mennesker og et regionalt miljøarbejde kan fortsætte på tværs af kommunegrænserne.
Skulle vi nu blot tage stikket hjem og fokusere på de seks kommuner. Eller hvad?

Det blev et ”Eller hvad?”

På baggrund af båndudskrift fra foredragene, havde et omfattende materiale – ikke blot om skifergs, men om energisituationen i det hele taget. Det var indlysende, at vi med baggrund i skifergasproblematikken, kunne rejse en folkelig debat om fremtidens energiforsyning.
Vi søgte Miljøministeriets grønne pulje og fik midler til at udgive en fyldig hvidbog om skifergas. Den skulle ikke afspejle en på forhånd fastlagt stillingtagen. Men på den anden side, vil vi fastholde, at udvinding er problematisk – og vil påvirke udbygning af vedvarende energi.

I begyndelsen af september udkommer vores endelige rapport på 56 sider i et oplag på 3.000 eks. Mange kan distribueres til grønne foreninger i Danmark, men i licensområdet Nordsjælland vil vi sørge for, at

- hver eneste lokalpolitiker, regionalrådspolitiker, folketingskandidat – hver eneste vælgerforening, byrådskandidat, hvert eneste bibliotek, alle gymnasier og samtlige lokalaviser - og naturligvis et passende oplag til boghandlere og kiosker,

- kan konfronteres med den indsigt, der er basis for at påtage sig et medansvar for udviklingen.
Vi vil selv distribuere materialet i alle byer fra Gilleleje til Køge.

Før gruppens gik i aktion, kunne de fleste politikere i Nordsjælland afvise skifergas som debatemne, fordi de - helt uforskyldt - ikke rigtigt vidste, hvad det var. Det kan de ikke længere!
Og når lokalaviserne nu stiller de obligatoriske spørgsmål ved kommunevalget, vil eet af dem gå på klimasituationen og en lokal plan A, hvis CO2 virkelig truer klimaet.
Dét ville næppe have været tilfælde, før der var skabte en ny dagsorden.

Men også en platform i Information eller P4 er væsentlig. Det er vigtigt, at der arbejdes for en bred forståelse for en omfattende omstilling - ellers er det jo sådan set lige meget.

Med projektet har vi et redskab til at pege på vigtigheden af at der skabes en optimistisk indsigt og en slagkraftig modoffentlighed. En modoffentlighed, der ikke skal vente på politikerne eller være afhængige af pressens velvilje.