Kort fortalt

Singing Our Place er et cross art projekt om mennesker, natur og fremtiden. Teater, musik og kunstinstallationer og workshops i dialog.

Projektet

Projektet rejser mellem steder i Norden og undersøger menneskenes forhold til vores steder,

vores natur og til klimaforandringer og klimaødelæggelser.

Is der smelter. Vand der løber. Temperaturer der stiger. Jord der tørrer ud. En verden i forandring.

I byerne og på de mest fjerne steder.

Katastrofer eller forvandlinger ?

Projektet startede i Danmark i 2015 og fortsatte i Grønland i januar og februar 2016.

Derefter håber vi at kunne fortsætte til Island, Færøerne og Norge inden vi lander igen i Danmark.

Vi inviterer kunstnere, videnskabsfolk og andre beboere fra Norden med i Singing Our Place

med sange, lyde, tekster, musik, ritualer, historier, fortællinger, foredrag, danse, billeder,

foredrag, skulpturer, collager, forestillinger og koncerter.

Vi ønsker at høre mange stemmer fra vidt forskellige steder og fra mange forskellige synsvinkler

for at skabe et så nuanceret billede som muligt af fremtiden for den verden vi lever sammen i.

Vi er nysgerrige efter at undersøge det moderne menneskes tilhørsforhold til naturen.

Vi spørger mennesker om de vil fortælle om et sted i naturen, som de har en særlig kontakt til eller erindring om.

Vi vil gerne forbinde fortællinger fra menneskekroppen til fortællinger om naturen.

Fortællinger om globale klimaforandringer til det enkelte menneskes oplevelse af sit sted og sin natur.