Kort fortalt

SeeYouToo - en lydlig omskrivning af CO2 - er en worldwide teaterkoncert for børn og unge.

Projektet

En fjortenårig pige taler til verdens ledere. Hun taler fra hjertet, sagligt, insisterende og med stor bekymring for klimaet og fremtiden. Hun appellerer til de voksne om at handle her og nu.
Vi er helt tilbage på klimatopmødet i Rio de Janeiro i 1992, men hendes budskab er desværre ikke blevet mindre aktuelt med årene.
Vores unge heltinde er i de forløbne år blevet set på internettet af tusindvis af mennesker verden over.

Efter at have set indslaget sad vi - Jens Ole Amstrup og Viggo Steincke - med en blandet fornemmelse af flovhed og begejstring. Flove på vegne af vores egen generation, som ikke har formået at tage dette indlysende budskab til sig og sætte handling bag resolutionerne.
Begejstret og imponeret, fordi pigen talte med egne ord i en forsamling af verdens ledere.

Vi tænkte derfor: Hvad kan vi gøre?

Resultatet blev SeeYouToo – en internetbaseret teaterkoncert, som skoler verden over kan arbejde med i et parallelforløb med klimaundervisning i naturfagene.

Vi tror på, at hvis man arbejder kulturelt og kreativt i kombination med traditionel undervisning, vil indlæringen forankres meget dybere, end hvis man udelukkende praktiserer undervisning ud fra faktuelle data. Tingene kropsliggøres, viden bliver til erkendelse. ”PowerPoints glemmes, oplevelser huskes”.

Læringscirklerne bevæger sig trinvis fra enkeltindividet til det globale samfund.
Et eksempel: Hvis jeg sparer 30 % på mit varmtvandsforbrug til personlig pleje (blot ved at slukke for vandet, mens jeg sæber mig ind), hvad betyder det samlet set for familiens forbrug? Hvis hele familien på tilsvarende vis sparer, hvad stor bliver reduktionen så? Hvis vi forestiller os, at hele skolen gik med, hele kommunen, Danmark og til sidst hele den forbrugende del af verden, hvor meget kunne vi så reducere CO2 udslippet med?

Eleverne oplever således sig selv i en global sammenhæng. Effekten er til at føle på, tallene bliver levendegjort, samtidig med at det er sjovt at konkurrere indbyrdes om de bedste ideer og største reduktioner.

Seje beats, video, mobiltjenester, web, game er redskaber til at gå fra læring til handling.

Se i øvrigt bilag