Kort fortalt

ProjectZero projektet er et offentligt privat partnerskab, som i samarbejde skal finde de mest effektive veje til at gennemføre omstillingen

Projektet

Verdens byer vokser, og der tales meget om bæredygtige samfund. Erfaringerne viser imidlertid, at det i praksis bliver ved snakken – der mangler handling.

Sønderborgs ProjectZero blev skabt i 2007 for som rollemodel at vise, at det er muligt at omstille byer og samfund til bæredygtig vækst. Fokus er områdets energiforbrug, som både skal reduceres og omstilles til grøn energi baseret på områdets egne vedvarende energikilder.

I de forløbne år har projektet udviklet fra en ambitiøs og vild vision til et lokalt stærkt forankret samarbejde med omfattende nationale og internationale kontaktflader.

Masterplanen for et CO2-neutralt Sønderborg-område blev offentliggjort i 2009 sammen med Roadmap2015, som viser vejen til 25% CO2-reduktion (svarende til 180.000 ton CO2) i 2015. I perioden 2007 – 2011 er CO2-udledningen reduceret med 16%, svarende til 115.500 ton.

I 2020 skal Sønderborg-området have reduceret CO2-udledningen med samlet 50%, planen for dette publiceres i efteråret 2013.

For at sikre aktiv deltagelse fra borgere, virksomheder, skoler, energiselskaber og kommunen, har ProjectZero i samarbejde med lokale og nationale aktører udarbejdet en række involveringsplatforme, som gør det nemt for borgere, virksomheder m.v. at deltage i planernes realisering.

ZERObolig har deltagelse af flere tusinde boligejere, som enten har igangsat energirenovering af deres ejerbolig og/eller opsat solceller på taget og reduceret deres CO2-udledning markant.

ZEROcompany og ZERObutik har mere end 150 deltagende virksomheder, som har reduceret deres CO2-udledning med 10 – 45% og hvoraf flere nu satser på grøn energi/klima-forretningsudvikling.

Sønderborgs House of Science samarbejde skaber en sammenhængende grøn tråd fra vuggestue til PhD i uddannelsessystemet, som sammen med en grøn læseplan sikrer at 13.000 unge eksponeres til Klima, Innovation og Bæredygtighed undervejs i deres uddannelse.

ProjectZero blev i 2010 tildelt den europæiske pris for ”Sustainable Energy Communities” og i 2012 optaget på Clintons liste over førende klimaprojekter.

ProjectZero samarbejder med danske kommuner og udenlandske byer i bl.a. Kina om at skalere Sønderborgs erfaringer og i samarbejde udvikle nye løsninger.

ProjectZero blev etableret af SE (Syd Energi), Bitten & Mads Clausens Fond (Danfoss), Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea Bank Fonden. Partnerne har etableret ProjectZero-sekretariatet, som driver projektets implementering i samarbejde med lokale stakeholders.