Kort fortalt

DTU og Roskilde Festival udtænker bæredygtige løsninger på nogle af udfordringerne ved at samle 130.000 mennesker på ét sted.

Projektet

Hvert år tiltrækker Roskilde Festival nogle af verdens største og mest lovende kunstnere og 130.000 deltagere - heraf 30.000 frivillige. Festivalpladsen omkring Roskilde Festival er således Danmarks fjerdestørste by en uge om året, og hviler på et stort organisatorisk og ingeniørmæssigt arbejde. Det er således oplagt at tænke på Roskilde Festival som platform for afprøvning af fremtidens bæredygtige løsninger.
På den baggrund indgik DTU og Roskilde Festival indgik i 2010 et formelt partnership, hvor studerende på DTU kommer med ingeniørløsninger på nogle af festivalens udfordringer. Projekterne er samlet i DTU's Sustainable Lab, som ligger i festivalens Sustainable Zone.
Gennem årene har de studerende afprøvet en lang række bæredygtige løsninger på festivalen. Herunder: En prototype på en skruesorteringsmaskine, en generator, der kører på brugt fritureolie, en engangsskraldespand af genbrugspap, et biogasanlæg på madaffald og at bruge elbiler som strømforsyning.
Et af eksemplerne fra Roskilde Festival 2013 er Powerbox, som er en totalløsning for bæredygtig energi på festivalen.

Sustainable Zone, hvor projekterne er forankret, og som ligger i forbindelse med Odeon-scenen, er festivalens laboratorium for at afprøve nye, bæredygtige tiltag, som kan bruges på resten af festivalen. Roskilde Festival har en lang tradition for at arbejde med bæredygtighed og de projekter, som finder sted i Sustainable Zone og i DTU's Sustainable Lab er med til at skubbe på den udvikling.
Potentielt kan de løsninger, som bliver afprøvet på festivalen bruges i andre sammenhænge, hvor mange mennesker i en kortere eller længere periode er samlet på ét område, og hvor der eksempelvis er brug for effektiv affaldshåndtering, og hvor brugen af alternative energikilder kan være en nødvendighed - andre store kulturarrangementer eller flygtningelejre er de nogle af de oplagte eksempler.