Kort fortalt

RØFF er en bæredygtig indkøbsforening i Roskilde med fokus på socialt samvær og mere økologi og bæredygtighed i kommunen generelt.

Projektet

RØFF startede op i foråret 2012 efter inspiration fra især Københavns Fødevarefællesskab. Fællesskabets formål er at gøre det muligt for borgere i Roskilde kommune at købe friske, lokalt producerede økofødevarer til en fair pris.

Derudover forsøger vi at samarbejde med kommunens andre miljø- og naturforeninger for at sætte bredt fokus på økologi, klima, bæredygtighed mm. sammen.

Vi har således lavet arrangementer med Mellemfolkeligt Samvirke: Tour De Future om at stoppe brugen af fødevarer til benzin. Vi har lavet arrangementer med Grøn Hverdag, bla. plantebyttedag og et foredrag om at lave sin egen kompost.
Vi deltager på Naturens Dag i Boserup Skov hvor vi laver æblemost og æblesirup af nedfaldsæbler og vi lavede en stor workshop til en bydelsfestival på Musicon i maj hvor der blev lavet mere end 1000 frøbomber med sommerblomster som er blevet spredt over hele Roskilde. Vi holder derudover film- og debataftener, tager på besøg hos leverandørerne og forsøger hver især at sprede økologien og bæredygtigheden hvor vi færdes.
Vi inddrager vores børn i pakning og udlevering og får mange fine snakke om råvarerne - hvad er hvad og hvor kommer det fra - hvorfor er der ingen tomater om vinteren etc. En måske lille, men vigtig del af at få næste generation med på vognen.

Vi holder til på et kultursted i Roskilde der hedder INSP! hvor der hver torsdag efter vores poseuddeling er fællesspisning. Det er et hyggeligt mødested for vores medlemmer og en mulighed for også at skabe nogen stærke fællesskaber i byen på kryds og tværs.

RØFF er 100% medlemsdrevet, hvilket betyder at vi alle sammen skal hjælpes ad, for at få fællesskabet til at fungerer. Alle medlemmer bidrager med 1-2 times frivilligt arbejde om måneden. Dette arbejde er blandt andet at tale med producenter og mulige leverandører, at pakke og uddele poserne, skrive information på hjemmesiden, organisere og rekruttere medlemmer, lave events fx smagninger, folkekøkken og markvandringer osv. RØFF ønsker et så et bredt og frugtbart fællesskab som muligt!

Vi er pt. omkring 90 familier der er medlem hvilket dækker ca. 300 Roskildeborgere - og der kommer nye medlemmer hver uge.

Følg med her: https://www.facebook.com/Roskildeff