Kort fortalt

Rethink Business er et udviklingsprojekt under Region Midt, som skal styrke cirkulær økonomi i små og mellemstore virksomheder i regionen.

Projektet

Rethink Business er et ambitiøst projekt, der er sat i søen for at styrke den grønne erhvervsudvikling, skabe vækst og arbejdspladser. Helt konkret vil vi hjælpe 40 virksomheder med at finde steder i deres produktion, hvor de kan bruge deres ressourcer bedre og tjene penge på affaldet. Det skal gøres ved at udvikle nogle nye forretningsmodeller, som er baseret på tankesættet bag cirkulær økonomi og Cradle 2 Cradle.

Projektet henvender sig dels til små og mellemstore virksomheder i regionen, dels til kommuner, hvor vi ønsker at styrke det offentlige og private samarbejde i innovative projekter med cirkulær økonomi.

Igennem vores samarbejdspartnere; COWI og Vugge til Vugge Danmark, kan virksomheder nu få hjælp til at udvikle handlingsplaner, som fokuserer på, hvordan produktionen kan gøres mere bæredygtig samtidig med, at man tjener penge.

Projektet Rethink Business er nu halvvejs i forløbet, og 21 virksomheder er i øjeblikket i gang med udvikle nye grønne forretningsmodeller til gavn for deres virksomhed og miljøet. Imens arbejder 3 af regionens kommuner med konkrete projekter, hvor man vil implementere cirkulær økonomi i 3 forskellige kommunale sammenhænge.

Rethink Business løber frem til udgangen af 2014.

Rethink Business er skabt på initiativ af Region Midtjylland og Development Centre UMT er den udførende part i projektet. Projektet har modtaget tilskud fra Region Midtjylland, Vækstforum samt Den Europæiske Fond for Regional udvikling.