Kort fortalt

RenProces er et nemt og overskueligt online-redskab med fokus på kommunikation og samarbejde i byggeprocessen.

Projektet

I alle byggeprojekter vil processen være afhængig af en række interessenter. Enten direkte i form af bestemmende aktører, så som bygherrer, eller indirekte i form af beboere og brugere.

Når en bygning skal renoveres er der typisk et meget stort antal personer involveret.

Handler det for eksempel om renovering af et boligkompleks, vil beboerne i høj grad blive berørt af byggearbejdet, og her er det vigtigt med fokus på et så skånsomt forløb for beboerne som muligt.

RenProces beskriver hver aktør og dennes rolle i en renoveringsproces:

* Som bygherre er der alle de juridiske aspekter, man har ansvaret for, og der er en række valg, der skal tages både før og under byggeprocessen.
•Bygherrerådgiver, for eksempel en ingeniør eller arkitekt, fungerer som bygherres støtte i alle faser.
•Entreprenøren, de udførende
•Myndighederne, brugerne/ beboerne og driftspersonalet
•Facilitatoren, som er en aktør RenProces anbefaler at koble på hele forløbet.

Nøgleord er er samarbejde og kommunikation. Kimen i RenProces er fokus på de bløde værdier. Det vil sige tid til sammensætning af det rette hold, tid til forventningsafstemning og ikke mindst respekt for det enkelte individ i byggeprocessen.

RenProces lægger stor vægt på, at alle aktører i en byggeproces har noget værdifuldt at byde ind med både til gavn for selve processen og til gavn for det færdige resultat.

REN PROCES tilbyder værktøjer, der organiserer
byggeprocessen ved energirenovering med fokus på

- Tidlig inddragelse af alle aktører
- Minimering af konflikter i processen
- Løbende dialog
- Udvikling af byggeløsninger til alment og offentligt byggeri

RenProces er et nemt, overskueligt og intuitivt redskab, som tilbyder konkrete værktøjer til en renoveringsproces. Værktøjerne har fokus på sammensætningen af det rette hold, tid til forventningsafstemning og ikke mindst respekt for den enkelte person og dennes faglighed i renoveringsprocessen.

Projektet fokuserer på hele værdikæden, lige fra planlægning og finansiering over kompetencesammensætning og fysiske løsninger til drift og adfærd.

Læs mere på www.plan-c.dk

RenProces er skabt på baggrund af input fra og interviews med personer, der på den ene eller den anden måde er i berøring med byggebranchen.

Plan C´s undersøgelser har vist, at denne branche er præget af en høj grad af mistillid parterne imellem, og at byggeprocessen er svær at gennemskue, da den er meget kompleks og involverer mange forskellige aktører.

Med denne viden i bagagen er RenProces blevet skabt med det mål for øje at skabe mere åbenhed, dialog og videndeling i byggebranchen.

Arbejdsgruppen bag RenProces er:

•Ida Rasmussen, Alexandra Instituttet,
•Mette Lund Norre, Ishøj Kommune,
•Nicolai Overgaard, Rørbæk og Møller Arkitekter,
•Karen Holm Schulz, Rørbæk og Møller Arkitekter,
•Dan Troest Birkemose, Københavns Kommune,
•Jakob Klint, Kuben Management,
•Lise Grastrup, Albertslund Kommune/ Plan C.