Kort fortalt

Indenfor en 10-årig periode skal der produceres og udplantes 15.000 æbletræer i og omkring Rødding i Vestsalling se www.aebletsby.dk

Projektet

Projektet er et landdistriktsprojekt, hvor en landsby med 1500 borgere med baggrund i gamle danske æblesorter går sammen om at pode træerne, udplanter, vedligeholder samt bruge frugten for dels at lave lokal "skovrejsning", øge den sociale sammenhængskraft, skabe adgang til universitetsmiljøer nationalt og internationalt samt skabe grundlaget for en underskov af nye små virksomheder.
Målgruppen er hele borgergruppen i sognet med alle aldersgruppers og projektet er organiseret som en løst koblet organisation, der overordnet er styret af en projektbeskrivelse, men i det daglige arbejdes der i grupper, der alle har forskellige opgave, der udføres rimeligt autonomt. Projektet er startet i 2006 og der er produceret mere end 7000 træer indtil nu, der er investeret i mosterianlæg for mere end 750.000,- kr, der er mobilt, så anlægget kan flyttes efter æblerne fremfor at kører æblerne til anlægget.
Der er et stort fokus på at udvikle teknikker, der kan fastholde interessen lokalt. Dette har medført at der er fire delprojekter med bevarelse af gentiske ressourcer indenfor frugtavl (såkaldte genbanker) under etablering med offentlig støtte i såkaldte frugthaveparceller skabt kulturhistorisk i forbindelse med statens overtagelse af Spøttrup Borg i 1937 - få af disse oprindelige parceller ligger fortsat hen som da de blev etableret og projektet har overtaget disse med henblik på at skabe disse varige samlinger af æbler, nødder, spisekastanjer og blommer. En anden kulturhistorisk dimension i forhold til projektet er, at Danmarks første professor i Frugtavl på Landbohøjskolen er barnefødt i området - Anton Pedersen - han foretog i 1920'erne en kortløg af dansk frugtavl og denne kortlæg danner grundlag for to af samlingerne og generelt det arbejde med udvælgelse af æblesorter.
Projektets profil er, at så mange som muligt skal involveres i projektet, hvorfor projektet er meget rummeligt strækkende sig fra meget nørdede dele som er meget æblerelateret, til undervisning/formidling, produktion af most og cider, kunstneriske ting, events og meget mere. Det har været muligt at brande byen som "Æblets by".