Kort fortalt

Permahaven er et informationsprojekt om permakultur, som kan ses og følges i Birkegårdens Haver på Vestsjælland.

Projektet

Permakultur en et designsystem, der bygger på naturens økosystemer og bæredygtige principper.

Permakultur er sammensat af ordene PERMAnent og agriCULTURE. Der er 3 etiske hovedregler: 1. Omsorg for jorden. 2. Omsorg for mennesker og dyr. 3. Ligelig fordeling af ressourcer. Permakultur er skridtet videre end økologi.

Der arbejdes med følgende principper 1. at arbejde med naturen og ikke mod den. 2. at skabe systemer, der producerer mere energi end de forbruger. 3. at arbejde for regenerering af jorden. 4. at arbejde gennem tværfaglige netværk. 5. lokal sammenbinding af stofkredsløb.

Permahaven i Birkegårdens Haver er en 3.000 m2 stor selvforsyningshave med halmhus. Projektet er støttet af LAG, og er et igangværende projekt, der skal være færdig i april 2014.

Permahaven består af et 2x32 m2 stort halmhus med drivhus mod syd og koldrum og muldtoilet mod nord, bigård, nyplantet skovhave og frugthave, andegård, hønsegård og kaningård, stier samt forskellige bede til dyrkning af diverse afgrøder.

Projektet adskiller sig fra andre permakulturhaver ved, at haven rummer mange principper til inspiration og er mere designet, og derved fremstår ikke helt så "alternativ", som den slags haver kan gøre.