Kort fortalt

Tandlægerne på Frederiksberg gør en række tiltag, for at fremme den grønne omstilling.

Projektet

Tandlægebranchen har historisk set været kendt for at ikke alle teknikker og materialer, har været lige miljøvenlige. Dette indbefatter blandt andet gammeldags røntgen, med giftig fremkaldevæske, og bly i røntgenfilm. En anden væsentlig sundheds- og miljøproblematik, har desuden været anvendelsen af fyldningsmaterialer indeholdende store mængder kviksølv.

Dette har gjort, at vi hos Tandlægerne på Frederiksberg samt vores søsterklinik på Østerbro har særligt fokus på at fremme den grønne omstilling ved tandbehandlinger.

På vores tandklinik på Frederiksberg, har vi derfor blandt andet indført følgende tiltag.

-Vi anvender udelukkende digital røntgen og 3D-scanninger
-Vi arbejder målrettet på at blive så papirløse som overhovedet muligt. Tæt på alle vores patienter indkaldes derfor via email eller telefon, frem for fysiske breve
-Vi arbejder på at minimere vores transport. Eksempelvis fremstiller vi selv hovedparten af vores tandkroner frem for at købe dem eksempelvis i udlandet
-Vi har valgt at CO2-neutralisere vores webserver, for at mindske vores CO2-aftryk