Kort fortalt

Et nyt paradigme for fødevarehandel med lokale råvarer, ren mad, fællesskab og bæredygtighed. Bedre mad, mere sundhed - helt ukompliceret.

Projektet

Præstø MadMarked er en lokal, bæredygtig fødevarehandel som udfordrer den måde, vi igennem mange år har opbygget vore traditionelle fødevaresystemer. I en verden hvor industriel produktion forværrer kvaliteten af den mad vi indtager og hvor centraliserede distributionssystemer og lange transportveje truer bæredygtigheden, er der behov for at tænke anderledes. Helt anderledes.

Samtidig har vi gennem de seneste år oplevet, at på trods af utallige offentlige anbefalinger om, hvordan og hvad vi skal spise, sker det ikke nogle markante skift i den måde danskerne spiser på, og desværre lader folkesundheden ikke til for alvor at flytte sig i den rigtige retning. Det er rigtigt svært at ændre eksisterende systemer og indgroede vaner.

Derfor er Præstø MadMarked skabt udfra en vision om at starte fødevaresystemet helt forfra. Bag Præstø MadMarked står et erfarent team som alle i mange år har arbejdet med fødevarer, sundhed, gastronomi og teknologi og alle i teamet har set behovet for nytænkning og innovation, men har ikke kunne se forandringen komme fra de eksisterende systemer. Derfor har vi måttet starte på ny.

Projektet er udviklet over mere end 1 1/2 år og baserer sig på en holistisk tankegang omkring fødevarer, sundhed og bæredygtighed - men på en måde, hvor forandringen kommer ned på jorden og bliver en del af de lokale borgere og forbrugeres bevidsthed. Set udefra ligner Præstø MadMarked måske et supermarked, men under overfladen gemmer sig en række principper og holdninger som markant adskiller sig fra den traditionelle fødevarekæde.

Først og fremmest er der fokus på lokale råvarer. Vi tror at det er sundest for mennesker at spise den mad som findes i det lokale økosystem, men der er også fra et bæredygtigheds-synspunkt en rigtig god ide i, at de fødevarer vi spiser kommer fra lokale avlere. Udover at det er en god ide, sparer vi miljøet for påvirkninger ved distribution. Derfor er udgangspunktet altid at råvarerne skal være så lokale som muligt, og kun når de ikke kan skaffes fra lokalområdet går vi regionalt, dansk og for enkelte produkter globalt. Det er jo lidt svært at finde citroner og kaffe på Sydsjælland. Vi har oplevet en fantastisk støtte fra vore lokale avlere, der finder tanken om lokal distribution mere tillokkende end hvad de er vant til; og det betyder ret beset også at vi kan konkurrere på prisen. En interessant effekt er, at fordi vi tænker lokalt og ikke er afhængige af at indgå større aftaler med leverandører, kan vi sælge produkter som ellers ikke kan fås i supermarkeder, f.eks. dansk landracegris, gedekød eller produkter fra helt små avlere, der aldrig ville have en chance overfor en indkøbsafdeling i et stort supermarked.

Dernæst kan kan kun købe ren mad i Præstø MadMarked. Vi bruger udtrykket "ren mad" fordi det er sådan mad burde være: Uden sprøjtegifte, uden kunstgødning, uden GMO-rester fra sojaskrå/majs/raps, uden kobberrester, penicilinrester, stråforkortere, medicinrester og tungmetaller fra vacciner og foder, e-numre samt alt det vi ikke ved at vi ikke ved. Det betyder at alt naturligvis er økologisk eller biodynamisk, men fordi vi synes at det er sådan det burde være, synes ikke vi behøver at understrege det. For os er det den naturlige måde at tænke på, og vi ved at ren mad har en positiv virkning på menneskers sundhed.

Det lokale fællesskab er et andet vigtigt princip. I Præstø MadMarked møder forbrugerem avleren og samles i et fælles formål om at få bedre fødevarer. Vi ser hinanden i øjnene, hvilket også er en garanti for, at de fødevarer vi spiser er i orden. Men fællesskab er også viden og Præstø MadMarked arbejder målrettet på, at udbrede kendskabet til den måde vi tænker mad på. Huset på Præstø Havn indeholder en sal hvor der bliver holdt foredrag og møder med fokus på mad og sundhed og senere i år planlægges at åbne et økologisk folkekøkken. Tilmed har virksomheden et hold af frivillige forbrugere der hjælper på forskellig vis - fra transport af varer til plukning af vilde bær. Sociale medier anvendes til fulde og der er en tæt og meget værdifuld kontakt til de lokale borgere via initiativets Facebook-side (https://www.facebook.com/praestoe.madmarked).

Endelig tænker Præstø MadMarked bæredygtigt. Tanken om at bruge ressourcer på den rigtige måde, går igennem alle processer og alt hvad vi gør. Fødevarehandelen fungerer i et økosystem med køkkenet og bageriet, og alle råvarer udnyttes til fulde hvilket giver en løbende innovation i køkket som hele tiden udvikler nye produkter, adhængigt af hvad der findes i fødevarehandelen. Vi sylter, bager, tilbereder og producerer produkter som sælges i supermarkedet og vi arbejder proaktivt for at undgå madspild hvilket betyder at vi genererer meget begrænsede mængder affald - og slet ikke noge som kunne have endt som fødevarer. Selv distributionssystemer tænkes bæredygtigt, og vi får hjælp af eksempelvis lokale pensionister der kører råvarer fra avler til butik.

Det sidste og meget vigtige princip handler om smagsfaktor. Hvis man tænker over hvad der reelt kan få os til at ændre spiseadfærd til noget sundere, sker det jo netop dér hvor vi får de smagsmæssige oplevelser. Derfor arbejder Præstø MadMarked proaktivt med sensorik og gastronomisk oplevelse. Det betyder at børn og kræsne voksne pludselig ændrer adfærd til det bedre. Men det betyder også at fordi maden har højere smagskompleksitet spiser vi faktisk mindre, hvilket er en fordel både for samfundet og for den enkeltes sundhed og pengepung.

Projektet startede 1. maj i år og har fra start været en meget stor succes. Alle sagde at det var vanvid at åbne et økologisk supermarked tæt på udkantsdanmark, men vores tro på at ønsket om en ren, ydmyg og kærlig fødevareforsyning også var reelt udenfor storbyerne, viste sig at være helt rigtig. I dag fungerer Præstø MadMarked som en økonomisk bæredygtig virksomhed og vi har en meget stor støtte fra de lokale kunder - men også fra de som gerne vil køre længere, for at opleve råvarer og mad af meget høj kvalitet. Vi har skabt arbejdspladser og er i stand til at producere fødevarer som et håndværk der ellers forlængst er glemt, og alligevel kan vi gøre det på økonomisk bæredygtig vis.

Teamet bag MadMarked er ved at udvide med flere MadMarked'er og det forventes at vi i år åbner nye butikker på Sjælland og senere i hele Danmark. Der foregår diskussioner med en række indsjæle som ønsker at åbne MadMarked'er i deres respektive byer, naturligvis med de lokale leverandører som måtte findes der. Det lokale engagement er væsentligt for success, men i dag oplever vi at ildsjælene kommer nysgerrigt til os - og ikke omvendt.