Kort fortalt

Vi har etableret en virksomhed som producerer el-drev til erstatning af diesel/gasdrift på store skraldebiler.

Projektet

Der er en helt unik historie i, at halvdelen af alle nye skraldebiler, som er solgt i Danmark i 2013, er udstyret med elektriske kraftudtag fra Banke. Hvert el-drev sparer cirka 5.000 liter diesel per år og fortrænger ca. 15 tons CO2, og samtidig mindskes støjgener og partikeludledning fra køretøjerne markant. Dette skaber både et bedre arbejdsmiljø for skraldemændene og et bedre miljø i tæt bebyggede områder.
Et kraftudtag fra Banke konverterer arbejdsfunktionerne på tunge arbejdskøretøjer til el-drift ved montering af et elektrisk kraftudtag, der drives af batterier. Et oplagt eksempel er et renovationskøretøj, hvor der på en konventionel skraldebil monteres et elektrisk kraftudtag bag førerhuset. Skraldebilen omdannes således til en plug-in-hybrid, hvor al energien til at udføre komprimeringen og opsamlingen af affaldet hentes fra stikkontakten.

Ved fælles hjælp har projektets partnere udviklet et produkt som i dag produceres i Sønderjylland og markedsføres i hele Europa ved hjælp af verdens største skraldebilproducenter. Resultatet er solide produktionsarbejdspladser i Sønderjylland, handel over grænsen, og bedre bymiljøer i hele Europa.
Ingen andre steder i transportbranchen kan man bryste sig af så store energibesparelser, som der opnås ved at elektrificere arbejdsfunktionerne på et affaldskøretøj, og derfor giver produkterne et væsentligt bidrag til den grønne omstilling.
Den hurtige udbredelse af produkterne til de danske kommuner fungerer i dag som et fyrtårn i salgsarbejdet på eksportmarkederne, og man må rose alle de danske kommuner, som stort set uden undtagelse har taget produkterne til sig og bidraget aktivt til projektets succes.
Virksomheden Banke er vokset fra 0 til 20 mio. kroner i omsætning på 3 år og har alene i 2013 sat lige så meget batterikapacitet på hjul, som hele den samlede danske elbilbranche. Målet er, at virksomheden når en omsætning på +100 mio. kr. og +100 skabte arbejdspladser indenfor de næste 5 år.
Projektet og dermed virksomheden er startet som et samarbejde imellem innovative sønderjyske virksomheder og institutioner, som blandt andet tæller; ProjectZero, Banke ApS, Meldgaard Miljø A/S, Danfoss, Rose Technology, Lean Energy Cluster, O.J Electronics, Delta, Dimaps, Syd Energi, SDU, Region Syddanmark, Esbjerg og Sønderborg kommuner m.fl.