Kort fortalt

Vi planlægger 6 stk pilerense anlæg til rensening af vores husspildevand, vi viser at borgerne selv kan rense bedre og billigere.

Projektet

Vi er en gruppe borgere i det åbne land som har fundet ud af vi gerne selv vil rense vores husspildevand, vi kan etablere et privat pilebed for knap 40000 kr op imod kommunens tryksatte system som typisk koster omkring 200000 kr at etablere pr husstand i det åbne land. Pilerens er en suveræn form for rensning idet at der ikke er nogen udledning som der er i et traditionelt renseanlæg. De tryksatte systemer bruger en masse energi og danner svovlbrinte i dets lukkede system som tærer pumper og renseanlæg op på rekord tid. Vi har desværre mødt en stor modstand fra Guldborgsund Kommune som tvinger os med i deres system, politikkere har stor interesse i at nedbringe CO2 - et pilerense anlæg har negativ CO2 og pilene kan bruges til energiafbrænding (CO2 neutralt brændsel). Vi har nu brugt 1 år på at kæmpe imod kommunen, men de giver sig ikke. I vores projekt vil vi også lave mindst en regnvandgenanvendelse med udbyggelse til brandslukning, så kan vi nemlig selv påbegynde slukning af brand inden brandvæsnet kommer, vi bruger altså regnvandet som en ven og ikke som en fjende. Regnvandet skal også bruges til toiletskyl og vaskemaskine som ikke længere behøver fosfor til at blødgøre vandet og varmelegmet vil ikke længere kalke til og bruge unødigt strøm. Vi kan desværre ikke begynde før vi har kommunens accept til at gå igang, for at det ikke skal være løgn så har kommunen nedsat et klimapanel som opfatter regnvand som en fjende, der er rettet kontakt til dem men de vil ikke hjælpe. Kommunen presser kloakeringen ned over hovedet på os selvom at op til hvert. 10. husstand på Lolland Falster må indse at de ryger på tvangsauktion på grund af dette, vi står med en redningsplan men kommunen er ligeglad de vil hellere have kloakerede tomme huse end som at varetage borgerne i kommunen. Forsyningsselskabet bruger 75 år tilbagebetalingstid til deres projekt, hvilket vil sige at de resterende som bliver boende kommer til at betale for sine naboer som er flygtet væk. Vi opererer med en tilbagebetalingstid på 20 år. Pilerens er nemmere at nedligge/opføre ved befolkningsændringer end som kommunens tryksatte systemer, så deres projekt er på forhånd dømt ude.