Kort fortalt

Opvarmning af vand direkte i armaturet med koldt vand i rørene.

Projektet

Gammelt stuetempereret vand i vandrørene øger risikoen betragteligt for legionella bakteriaer. En helt ny teknologi eliminerer denne risiko fuldstændigt. Den nye teknologi gør, at du kan have koldt vand i rørene og opvarme vandet i selve armaturet i stedet. Vandvarmeren opvarmer vandet ved at afsætte en elektrisk effekt i brugsvandet.
Du er ikke længere afhængig af et fjernvarmesystem med cirkulationspumper. Nu varmer du kun den lille del vand op, du skal bruge. Det reducerer energiforbruget betragteligt.
Den nye teknologi bliver installeret på udvalgte armaturer på OUH (Odense Universitetshospital). Under demonstrationen bliver vandvarmerne monitoreret, og der bliver indsamlet data for energiforbrug og legionella-forekomster.

Partnere
OUH og ONEHEAT