Kort fortalt

Økologisk indkøbsforening i Odense. Medlemmer kan bestille lokalt producerede økologiske varer. Henvender sig til moderne byboere.

Projektet

Opland er en økologisk indkøbsforening, som indkøber og videreformidler økologiske, lokalt producerede varer til sine medlemmer, som bor i Odense. Hver uge kan medlemmerne bestille 5 forskellige poser med varer, som indkøbes fra lokale gårde, og sammensættes efter pris og sæson. Medlemmerne afhenter selv bestilte varer i Oplands butik, som har åbent hver onsdag mellem 15 og 18. Prisen kan holdes i bund, da al arbejdskraft er frivillig og foreningen har ganske få udgifter.

Opland indkøber grønt fra gårde, som ligger tæt på Odense, men indkøber også andre varer fra øerne syd for Fyn, fx bolcher fra Ærø, syltetøj fra Strynø og æblemost + cider fra Fejø. Vores eneste ikke-økologiske produkt er honning. Her har vi besluttet at fokusere på det lokale frem for det økologiske, da dansk øko-honning kun findes i Nordjylland.

Oplands vision er hver uge at nå ud til 1% af Odense Cs befolkning, som er på ca. 50.000, inden foreningen har eksisteret i et år (april 2014). Vi mener at dette er et værdigt mål, hvis Odense skal være mere bæredygtigt. For at nå målet arbejder Opland på at vinde indpas i den offentlige opmærksomhed, samt at åbne nye butikker rundt om i Odense, så de lokale får så let som muligt ved at træffe det mest bæredygtige valg.

Opland er en videreudvikling af konceptet fra fødevarefællesskaberne. Hos Opland skal medlemmer modsat fødevarefællesskaberne ikke bidrage med 3 timers arbejdskraft om måneden. Arbejdet varetages derimod af en lille gruppe frivillige, som samtidig "aflønnes" med foreningens varer for deres arbejde. På godt 3 måneder har Opland passeret 100 medlemmer.

Opland har taget initiativ til Odense Byhave, som blev stiftet som forening 20. august 2013. Opland understøtter Odense Byhave økonomisk, og er i dialog med Odense kommune om at finde et egnet sted at slå sig ned. Se mere her: https://www.facebook.com/groups/553128924752028/

Opland har desuden oprettet en affaldsordning, som er mere nuanceret end Odense kommunes opsatte spande. Medlemmer, som har langt til genbrugspladsen, kan komme af med blødt plast, hårdt plast og elektronik via foreningen. På denne måde søger Opland løbende at hæve overlæggeren og fungere som inspirationskilde.

Opland søger at gøre det let for et stort antal borgere at tage "det næste skridt" i bæredygtig retning. I Den Økologiske Uge er uddeler Opland gratis medlemskab for at tiltrække flere til den lokalt producerede økologi.

Spørgsmål / svar

Mads Boserup Lauritsen | man, 08/19/2013 - 21:20

Kære opland.

På det rent dyrknings/højbedsmæssige har vi mange erfaringer for hvordan man ikke skal gøre....

Så når I har dannet jeres forening, skal I være velkomne til at kontakte mig for nærmere info.

Fedt projekt, sig til hvis I vil dyrke TagTomater.

Og super at I udfordrer kommunen lidt på deres affaldshåndtering.

/mads

Morten | ons, 08/21/2013 - 10:38

Tak Mads! Tak for venligheden. Jeg skriver til dig, og beskeden om TagTomaterne gives videre til Byhaven :-)