Kort fortalt

Fast ugentlig cafémøde på et par timer med skiftende inspirerende oplæg, networking, informationsdeling og planlægning.

Projektet

Med baggrund i en Master-afhandling om Transition Towns i januar 2010 og etablering af foreningen Omstilling Danmark startede OmstillingsCafeen i foråret 2010 med det formål at udbrede konceptet for Transition-bevægelsen, dens baggrund, idégrundlag og metode for opbygning af lokal resiliens www.transitionnetwork.org