Kort fortalt

Giver ledige et grønt kompetenceløft og lærer dem at skabe omstillingsdesigns, der virker for bæredygtig omstilling og grøn jobskabelse.

Projektet

Omstillingsagent er et 6-ugers kursus, hvor der i teori og praksis arbejdes med at igangsætte og håndtere bæredygtige forandringsprocesser. Her er der fokus på nyskabende visioner, samt de udfordringer vi som individer, fællesskaber og samfund møder i grønne omstillingsprocesser. Hvor det er muligt, foregår undervisningen ude i felten hos økologiske landmænd, i økosamfund, hos grønne virksomheder og i samspil med Lejre økologiske kommunes medarbejdere.
På kurset producerer kursisterne deres egne omstillingsdesigns. Designene bliver til på baggrund af projektforslag fra borgere og virksomheder i ”omstillingsbutikken”. En projektgruppe fra kurset i maj designede en cykelrute for børnefamilier med besøg hos økologiske producenter og overnatning på eksisterende og kommende Bed & Breakfast’s i Lejre. En anden gruppe arbejdede med formidling af økologi i børnehøjde. De designede tre årstidsbestemte forløb ”hvor børnene får fingrene dybt begravet i praksis”. Et tredje design handlede om, hvordan et lokalsamfund kan øge selvforsyningen af økologiske fødevarer, mens et fjerde kom med et bud på et borgerdrevet økocenter med værksteder og inspirationsrum. Alle omstillingsdesigns blev ved kursets afslutning overrakt til Lejre Kommune. Kommunens klima- og bæredygtighedskoordinator sagde i den forbindelse: ”Mange af projekterne kan kobles direkte på igangværende aktiviteter. Kursisterne har været rigtig gode til at tænke sig ind i de muligheder, som økologien giver for Lejre.”

KURSISTERNES UDBYTTE

* Viden og indsigt i et helhedsorienteret syn på bæredygtighed.
* Træning i at designe og arbejde med et konkret omstillingsprojekt i et lokalsamfund, virksomhed eller organisation.
* Adgang til et netværk inden for det grønne område.
* Mulighed for at arbejde med den personlige omstillingsproces, egne drivkræfter og bremseklodser, træne sine sociale kompetencer i forhold til at indgå i anerkendende samarbejdsrelationer samt puste til din indre ildsjæl og projektmager.