Kort fortalt

Omstilling Sønderjylland arbejder for at fremme den nødvendige omstilling til et bæredygtigt samfund, med afsæt i den sønderjyske region.

Projektet

Omstilling Sønderjylland er en upolitisk forening, hvis mål er, at fremme omstillingen til et bæredygtigt samfund. Danmark har adskillige omstillingsinitiativer – bl.a. Omstilling Danmark, Omstilling NU og Sustainia som nogle af de mest kendte. Men vi har selv manglet et forum, der kunne samle de mange kræfter i den sønderjyske region, og derfor stiftede vi i sommeren 2014 foreningen Omstilling Sønderjylland.

I første omgang består vores indsats i 2015 i at afvikle en foredrags- og debatrække, med en frekvens på ét arrangement om måneden. Disse arrangementer bliver gennemført med økonomisk støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Målet er at skabe et godt og oplyst fundament for de aktiviteter, vi sammen kan iværksætte efterfølgende.

Vi ønsker os rigtig, rigtig meget nye og gerne engagerede medlemmer, så vi kan blive mange til at fremme omstillingsagendaen hernede i bunden af hovedlandet. Derfor er medlemskontingentet også symbolsk sat til blot 150 kr årligt, endda med medlemsrabatter på op til 20%. Du kan melde dig ind i foreningen via punktet Medlemskab i menuen.