Kort fortalt

Vi er en del af Transition Towns netværket. Vores formål er at engagere lokalområdets folk i forskellige lokale omstillingsinitiativer.

Projektet

Omstilling Ry henvender sig til alle indbyggere i Ry og omegn. Vi er folk i alle aldersgrupper og samfundsgrupper.

Undervejs har ca 150 mennesker i kortere eller længere perioder været aktive i projektet. Vores arrangementer har typisk trukket 20-100 deltagere, og vores energimesse trak sidste år 1000 besøgende. Lige nu er vi ca. 50 aktive i de forskellige grupper og projekter.

Omstillingen til det bæredygtige samfund kræver engagement og ejerskab lokalt. Det er vigtigt at folk føler, at vi KAN ændre noget og at alle kan være en del af forandringen. Omstilling Ry arbejder med oplysning og bevidstgørelse om bæredygtighed igennem foredrag, film og visionsudvikling. Vi arbejder også praktisk med klimavenlig mad, havedyrkning og bæredygtigt byggeri.

Vi har samlet en menneskebank i form af en database over omstillere, der har interesser indenfor forskellige områder. Når nogen henvender sig med en idé, sætter vi dem i kontakt med andre, der har lignende erfaringer eller interesser.

Vi udgiver et nyhedsbrev, som holder alle opdaterede om hvad der sker i grupperne. Vi holder stormøder, hvor alle grupper mødes, og nye grupper eller projekter kan startes op.

Vi har fokus på, at alle skal kunne deltage, også travle børnefamilier. Derfor spiser vi sammen i forbindelse med møder, og arrangerer børnepasning når det er nødvendigt.

Man kan læse mere om vores aktiviteter i det vedlagte dokument.