Kort fortalt

Omstilling Nu er et netværk, som ønsker et politisk kursskifte. Vi debatterer konkrete løsningsforslag til den store omstilling.

Projektet

Netværket Omstilling Nu er en gruppe af entusiastiske unge mennesker. Vi arbejder til daglig med omstillingens udfordringer fra hver vores faglige udgangspunkt med erfaringer fra både studier og arbejde.

Vi gik sammen og skrev en appel til landets folkevalgte politikere. Den består af en analyse af de strukturelle samfundsudfordringer, vi står overfor, og konkrete politiske løsningsforslag, som lægger op til debat.

Netværket er nyt og er stadig i gang med at etablere sig. Vores mission er at skabe kreative, pragmatiske og radikale idéer i fællesskab, så der bliver sat gang i et politisk kursskifte. En ny retning, som tager udgangspunkt i og forsøger at løse systemkrisens komplekse problemstillinger, som ikke bliver adresseret.

Omstilling Nu finder sin berettigelse i afstanden mellem den bredere befolkning og landets politikere. Vores opgave består i vedholdende at fortælle, udbrede og uddybe budskabet om det omstillingsarbejde, vi alle må tage del i.

Kort efter vores lancering af appellen begyndte henvendelserne at strømme ind fra nye og uventede kanter: Forskere, der har arbejdet med lignende emner i mere end tyve år og gerne vil bidrage med deres indsigt. Organisationer, der dagligt beskæftiger sig med problemerne i praksis og forsøger at etablere deres egne omstillingsprojekter. Designere, grafikere og fotografer, som gerne vil hjælpe. Journalister, som har en finger på pulsen, og som har dækket emnet i flere år – og helt almindelige borgere, som generelt føler et behov for forandring.

Praktisk er Omstilling Nu organiseret ud fra tre faste supportgrupper, som understøtter en større koordinerende gruppe. Det muliggør at netværket kan søsætte et utal af projekter, der favner kultur, kommunikation, økonomi, politik og vidensdeling, alt efter initiativtagernes lyst. Vi kobler os op på den aktuelle omstillingsdebat, hvor vi kan. Eksempelvis er alle velkomne til at deltage i vores torsdagscaféer, som afholdes hver den tredje torsdag i måneden. Her kan man blive inspireret og blive præsenteret for ny aktuel viden, og komme i kontakt med netværket. Læs mere på omstilling.nu og facebook.com/omstillingnu.

Vi er nye, vi har sat frø – og nu skal vi blomstre. Omstillingen starter i vores hjerner. Og hjerter!