Kort fortalt

Vores vision er at skabe en bæredygtig selvforsynende landsby på 10-15 husstande på vores 11 ha økologiske gård 8 km vest for Hvalsø.

Projektet

I vores landsby vil vi bygge sunde, moderne, lavenergi boliger af bæredygtige byggematerialer, etablere vedvarende energikilder og producere hovedparten af vores fødevarer selv. Vores mål er gennem lave bygge- og leveomkostninger at opnå en ”rimelig husleje”, så vi har tid til socialt samvær og til at eksperimentere med innovative bæredygtige løsninger såvel i økosamfundet som i det omkringliggende samfund. Vi ønsker også at eksperimentere med demokratiske processer inden for økosamfundet såsom sociokrati. Vi ønsker at bruge hinanden i fællesskabet til at passe børn/have/dyr med kærlighed og respekt for den natur, som vi er en del af og med tid til at nyde tilværelsen.

Det er vigtigt for os at dyrke vores egne grøntsager, nødder, frugter og bær, og selv holde de husdyr, som vi ønsker at spise. I designet af landsbyen og dens omkringliggende jord vil vi tage hensyn til det kuperede terræn og de naturlige muligheder for at skabe små søer og vandløb. Vi ønsker også at plante skov og læhegn for at opbygge kulstof og øge biodiversiteten. Husene vil vi gerne i så høj grad som muligt bygge af bæredygtige lokalt producerede naturmaterialer såsom ler, halm, hamp, træ og genbrugsmaterialer. Vi har egen vandboring. Vi ønsker at opsamle regnvand til tøjvask og toiletskyl, og spildevandet forventer vi at rense i vores eget pilerensningsanlæg. Pilen kan flises og sammen med træ fra vores skov levere varme via et flisfyr. Vi vil desuden udnytte solen og vinden til vores energiforsyning.

Vi vil tiltrække ressourcestærke beboere med gåpåmod og praktisk snilde til vores nye landsby og dermed være med til at styrke livet på landet. Vi vil gerne udvikle viden om bæredygtighed og formidle den ved at holde kurser og workshop m.m. Vi kunne f.eks. tænke os at udvikle kurser for ledige i bæredygtig livsstil og for skolebørn i grøntsagsdyrkning og sund mad. Vi ønsker at inddrage lokalområdet i vores aktiviteter f.eks. ved at blive en del af vores delebilsordning. Vi er allerede gode til at hjælpe hinanden i lokalområdet og til at mødes til større eller mindre sociale arrangementer, hvilket vil blive styrket ved en tilgang af beboere.